Nuclearelectrica şi-a înfiinţat o filială pentru prelucrarea combustibililor nucleari, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

0
24
Nuclearelectrica şi-a înfiinţat o filială pentru prelucrarea combustibililor nucleari, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

“Societatea Naţională Nuclearelectrica informează acţionarii şi investitorii că în data de 24.09.2021 a fost înfiinţată filiala SNN, Fab rica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL, număr de ordine în Registrul Comerţului J8/2729/2021, CUI 44958790. Ca urmare a încheierii între SN Nuclearelectrica SA (SNN) şi Compania Naţională a Uraniului (CNU) a contractului de vânzare – cumpărare a unor active din cadrul liniei de proce s are a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18.03.2021, prin Hotărârea AGA nr. 4/05.04.2021 , a fost aprobată înfiinţarea unei filiale integral deţinute de SNN, în calitate de asoc iat unic, filială care va avea ca principal o b iect de activitate Prelucrarea Combustibi li lor Nucleari”, anunţă compania.

Nuclearelectrica a anunţat în martie că a semnat contractul pentru a cumpăra active ale uzinei de procesare a uraniului de la Feldioara, aparţinând Companiei Naţionale a Uraniului. Compania vrea să integreze ciclul de fabricaţie a combustibilului nuclear tip CANDU şi va achiziţiona terenuri, clădiri, construcţii speciale, instalaţii, utilaje şi echipamente, mai puţin activitatea de minerit.

De asemenea, în baza Hotărârii AGEA nr. 10/11 august 2021 a fost aprobat Actul Constitu t iv al Filialei SNN Feldioara.

” SNN urmăreşte prin investiţiile sale să îşi asigure infrastructura necesară pentru p rocesarea în condiţii optime a materiei prime, să menţină şi să consolideze ciclul integrat de combustibil care să sprijine proiectele de investiţii ale companiei pe termen lung, acestea fiind aspect e care conferă companiei un avantaj competitiv şi o abor d are integr ată a producţiei de energie nucleară”, precizează compania.

Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării.

Nuclearelectrica a realizat în prima parte a anului un profit net de 385,4 milioane de lei, în creştere cu 12,3% faţă de perioada similară a anului anterior. Veniturile din exploatare au urcat cu aproape 17%, la 1,38 miliarde lei.

Producţia de energie realizată a fost de 4.890 GWh, în scădere cu 11,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (5.499 GWh).