Radiere auto în 2021. Cum se procedează și ce acte sunt necesare

0
3

Radiere auto în 2021. Fie că este vorba despre vânzarea unei mașini sau radierea acesteia, operațiunea poate fi complicată pentru anumiți proprietari, mai ales atunci când nu știu care sunt actele necesare.

În principiu, procedura de radiere auto nu durează mult, poate fi făcută oricând și presupune două etape importante. Este vorba despre radierea fiscală și radierea din circulație.

În primă fază, posesorul auto trebuie să înceapă cu radierea fiscală, obținând ulterior și radierea din circulație.

Radiere auto în 2021 

Pentru a radia o mașină în 2021, posesorul unui autoturism trebuie să meargă prima oară la Direcția Taxe și Impozite Locale. Va avea nevoie de mai multe documente, pe care le poate solicita chiar în cadrul instituției.

În unele cazuri, există persoane care pot ajuta posesorul auto să completeze aceste documente, însă în principiu nu trebiue să fie prea greu. Documentele necesare sunt următoarele:

 • Declarația pentru scoatere din evidențe a autovehiculului
 • Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • Actul de identitate al solicitantului – original și copie
 • Cartea de identitate a vehiculului – original și copie
 • Fișa de înmatriculare – original
 • Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT în cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.

Cum radiezi o mașină din circulație 

La capitolul radiere din circulație, lucrurile sunt puțin mai complicate, însă nu imposibile DRPCIV arată că pentru a scoate o mașină din circulație este nevoie de mai multe documente. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când deținătorul auto nu vrea să vândă mașina, ci să scape complet de ea.

Astfel, documentele necesare sunt următoarele, în funcție de importanța lor:

 • Cererea solicitantului;
 • Dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • Certificatul de înmatriculare – original;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 • Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.