Acte necesare Ajutor Social 2021. Ce documente trebuie să duci la DGASPC

0
115

Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, iar venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Pentru a beneficia de acest ajutor social în 2021, este nevoie să prezentați mai multe documente la DGASPC. 

Acte necesare Ajutor Social 2021. Ce documente trebuie să duci la DGASPC

 • cerere tip, care poate fi accesată aici
 • xerocopii după:
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Municipiului; SOT, SOTIESI COPII
 • adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;
 • adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar
 • adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară șicuantumul acesteia;
 • certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice a Municipiului;
 • adeverință eliberată de la Primăria Municipiului din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol (intrarea D Primărie, Centrul de informații pentru cetățeni- Registratură);
 • declarație pe propria răspundere dată in fata unui notar public : privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului social;
 • modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;
 • nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă școlară ;
 • nu realizează venituri din pensii – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu deține depozite bancare care depășesc ca valoare nivelul venitului minim garantat
 • dosar cu șină