x


  • EUR
    4.8590
    USD
    4.1269
string(8) "economie"

ANAF anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului de mărfuri prin birourile vamale, pentru a sprijini mediul de afaceri

Autor: Money.ro | Sursa: news.ro | Publicat: 07.08.2020, 17:43

”În vederea sprijinirii mediului de afaceri şi având în vedere timpii ridicaţi înregistraţi pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei, precum şi pentru sprijinirea activităţii operatorilor economici în contextul dificultăţilor economice generate la nivel mondial de criza Covid-19, conducerea ANAF a dispus un set de măsuri care vor fi implementate la nivelul structurilor vamale teritoriale începând cu luna august 2020”, informează ANAF.

În prezent, în România, operaţiunile vamale în care sunt utilizate procedurile simplificate de declarare a mărfurilor deţin o pondere redusă, respectiv de 10%, faţă de 65,57% media la nivelul UE.

Astfel, se reduce numărul de operaţiuni de import de mărfuri pentru care formalităţile vamale de punere în liberă circulaţie se efectuează în birourile vamale de frontieră.

O altă măsură este direcţionarea mărfurilor prezentate la frontieră în vederea importului către birourile vamale de interior în a căror arie de competenţă se află sediul operatorului economic importator.

De asemenea, creşte număru operatorilor economici care utilizează procedura simplificată de declarare a mărfurilor prin înscrierea în evidenţele declarantului.

Alte măsuri anunţate de ANAF sunt: întărirea compartimentelor operative de control vamal prin alocarea de resurse umane suplimentare în structurile vamale cu activitate sporită; uniformizarea activităţii de control desfăşurate de structurile vamale de la nivel central, regional şi local; fluidizarea traficului de mărfuri prin birourile vamale de frontieră şi întărirea controlului vamal pentru combaterea faptelor de contrabandă şi fraudă vamală la frontieră prin degrevarea de operaţiunile comerciale care nu implică derularea formalităţilor vamale în frontieră.

Mai mult, se efectuează cu prioritate, în birourile vamale de frontieră, formalităţile vamale în cazul mărfurilor pentru care particularităţile caracteristicilor fizice ale acestora (mărfurile vrac) sau particularităţile operaţiunii comerciale sau de transport (mărfuri ce necesită gruparea înainte de încărcare în cazul transportului naval), respectiv vamale (mărfuri ce fac obiectul cererilor pentru alocarea de cote tarifare)  impun desfăşurarea formalităţilor vamale de import în frontieră.

ANAF mai menţionează eficientizarea controalelor vamale prin dezvoltarea componentei de analiza de risc în cadrul structurilor vamale teritoriale.

”Menţionăm că utilizarea procedurii simplificate de declarare a mãrfurilor prin înscrierea în evidenţele declarantului prezintă o serie de avantaje dintre care amintim: reducerea cheltuielilor suportate de operatorii economici pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, prin reducerea frecvenţei şi a numãrului de declaraţii vamale necesar a fi depuse; reducerea cheltuielilor de transport şi manipulare, mãrfurile ajungând direct în depozitul operatorului economic fãrã a fi necesar a fi prezentate la biroul vamal; posibilitatea utilizării mărfurilor imediat dupã sosirea în depozitul operatorului economic fără a fi condiţionat de depunerea unei declaraţii vamale în prealabil; posibilitatea utilizării de facilităţi la plata taxelor la import – taxele vamale se pot plăti cumulat pentru o perioadă anterioară de până la 30 de zile, iar TVA este amânată de la plata în vamă; diminuarea, în condiţiile ameninţării cu răspândirea virusului Covid-19, a interacţiunii directe între personalul vamal şi operatorii economici”, mai informează ANAF.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală arată că garantarea securităţii şi siguranţei Uniunii Europene şi a rezidenţilor acesteia, precum şi menţinerea unui echilibru adecvat între controalele vamale şi facilitarea comerţului legitim reprezintă un obiectiv permanent al structurilor vamale din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

”Structurile vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt preocupate în permanenţă de simplificarea sarcinii administrative a operatorilor economici în cadrul procedurii de declarare a mãrfurilor la import/export şi, totodatã, de întãrire a capacitãţii autoritãţii vamale de combatere a faptelor de contrabandã şi fraudã vamală”, subliniază ANAF.