Autoritatea din Comunicaţii anunţă că operatorii de telefonie fixă şi mobilă scad tarifele de la 1 iulie pentru terminarea apelurilor fixe şi mobile în propriile reţele

0
Autoritatea din Comunicaţii anunţă că operatorii de telefonie fixă şi mobilă scad tarifele de la 1 iulie pentru terminarea apelurilor fixe şi mobile în propriile reţele

“Începând cu 1 iulie 2021, operatorii de telefonie fixă şi mobilă care activează pe piaţa din România vor reduce tarifele pentru terminarea apelurilor în propriile reţele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime în acest sens. Astfel, tariful pentru terminarea apelurilor mobile va scădea cu aproape 8% faţă de nivelul actual, până la  0,7 eurocenţi/minut, în timp ce tariful pentru terminarea apelurilor fixe va avea o scădere de aproximativ 20% faţă de nivelul actual, ajungând la 0,078 eurocenţi/minut. Această măsură de reglementare a fost stabilită de către Comisia Europeană prin Regulamentul Deelegat (UE) 2021/654, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 22 aprilie”, a informat ANCOM.

Regulamentul Comisiei Europene este obligatoriu şi se aplică direct, fără a necesita transpunere în legislaţia naţională.

Noul tarif stabilit prin Regulamentul Comisiei Europene este în scădere cu aproape 8% faţă de 0,76 eurocenţi/minut, cât este în prezent, şi va fi perceput de către toţi operatorii de telefonie mobilă desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propriile reţele publice de telefonie.

Tariful de terminare a apelurilor la puncte mobile în vigoare în acest moment în România a fost stabilit de ANCOM ca medie a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite în statele membre ale Uniunii Europene, pe baza unui model de cost LRIC pur.

Regulamentul Comisiei Europene stabileşte şi tarifele pentru următorii ani, ce se vor aplica şi în România astfel: 0,55 eurocenţi/minut în perioada 1 ianuarie –  31 decembrie 2022; 0,4 eurocenţi/minut în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023; 0,2 eurocenţi/minut de la 1 ianuarie 2024.

În ceea ce priveşte tariful maxim aplicabil pentru terminarea apelurilor fixe, acesta va fi cu aproximativ 20% mai mic faţă de cel actual (0,098 eurocenţi/minut) care se aplică în România de la 1 noiembrie 2020. Tariful în vigoare în acest moment a fost determinat de ANCOM în urma actualizării mai multor parametri ai modelului de calculaţie a costurilor de tip LRIC pur.

Regulamentul Comisiei Europene prevede o nouă scădere a tarifului maxim pentru terminarea apelurilor fixe de la 1 ianuarie 2022, când va ajunge la 0,07 eurocenţi/minut.