AcasăEconomieCentrala electrică Brazi a OMV Petrom va intra în revizie timp de...

Centrala electrică Brazi a OMV Petrom va intra în revizie timp de două luni în prima parte a acestui an, iar producţia de energie va scădea

”Estimăm vânzări totale de gaze naturale mai mici faţă de 202 1 (202 1: 49 TWh), în principal din cauza surselor de aprovizionare reduse . Producţia totală netă de energie electrică e prognozată să fie mai m ică faţă de 202 1, în contextul unei revizii pl anificate cu durata de 2 luni a centralei electrice Brazi în prima jumătate a anului 2022 (202 1 : 4 ,8 TWh) ”, indică raportul.

Producţia de hidrocarburi a scăzut cu 10,9% , la 47,21 milioane barili echivalent p etrol, din cauza vânzării activelor de producţie din Kazahstan pe 14 mai 2021 şi a declinului natural în principalele zăcăminte din România . În România , producţia de hidrocarburi a fost de 46,42 milioane bep sau 127.2 00 bep/zi ( 2020 : 50,51 milioane bep sau 138.0 00 bep/zi ).

Produ cţia medie zilnică, excluzând optimizarea portofoliului, a scăzut cu 7,6%, faţă de 2020. Producţia de ţiţei şi condensat a scăzut cu 4,3% , la 22,37 milioane bbl , în principal din cauza declinului natural. Producţia de gaze naturale a scăzut cu 11,4% , la 24,05 milioane bep , fiind influenţată de declinul natural accentuat al principalelor zăcăminte de gaze naturale (Totea Deep şi Lebada Est) , al sond ei 4461 Totea Sud , precum şi de lucrările de mentenanţă, aspecte parţial contrabalansate de producţia rezultată în urma reparaţiilor capitale la sonde şi din sondele noi. Transferul celor 40 de zăcăminte marginale onshore de ţiţei şi gaze naturale către Dacian Petroleum a condus la o scădere a producţiei de hidrocarburi cu 0,4 mii bep/zi faţă de 2020.

P roducţia de hidrocarburi di n Kazahstan a scăzut cu 67,8% , la 0,80 milioane bep , din cauza vânzării activ elor de producţie .

În 2021 , grupul a finalizat forarea a 36 de sonde noi şi sidetrack – uri , inclusiv o sondă de explorare ( 2020 : 63 de sonde noi şi sidetrack – uri , inclusiv o sondă de explorare ).

La 31 decembrie 2021, rezervele totale dovedite de ţiţei şi gaze naturale din portofoliul Grupului OMV Petrom erau de 419 milioane bep (2020: 473 mn boe), reflectând vânzărea a ctivelor din Kazahstan, în timp ce rezervele dovedite şi probabile de ţiţei şi gaze naturale însumau 680 milioane bep.

Rata medie de înlocuire a rezervelor , calculată pe ultimii trei ani, a scăzut la 27% în 2021 (2020: 44%), iar în România a scăzut la 40% (2020 : 43%). Pentru anul 2021, calculat individual, rata de înlocuire a rezervelor a fost negativă, de – 14%, reflectând vânzarea activelor din Kazahstan şi transferul celor 40 de zăcăminte marginale

onshore din România (2020: 41%), iar în România a scăzut la 31 % (2020: 48%).

Profitul net al OMV Petrom a crescut anul trecut cu 122%, la 2,86 miliarde lei, iar , iar veniturile cu 32%, la 26 miliarde lei, faţă de anul 2020, arată datele raportate joi.

Numărul de angajaţi al Grupului OMV Petrom a scăzut cu 26%, la 7.973 persoane.

Producţia de hidrocarburi a scăzut cu 11%, la 47,21 milioane barili echivalent petrol,din cauza vânzării activelor de producţie din Kazahstan în trimestrul II 2021 şi a declinului natural în principalele zăcăminte din România.

Producţia de gaze naturale a scăzut în 2021 cu 12%, la 3,70 metri cubi. Producţia de energie electrică la centrala Brazi a crescut cu 15%, la 4,79 TWh.

Ultimele Articole