CONFERINŢA NEWS.RO – Ilie Dumitrescu, INS: România are o poziţie destul de bună în volumul, valoarea investiţiilor, în raport cu celelalte state membre ale UE

0
CONFERINŢA NEWS.RO – Ilie Dumitrescu, INS: România are o poziţie destul de bună în volumul, valoarea investiţiilor, în raport cu celelalte state membre ale UE

”În legătură cu investiţiile în general, putem spune că România are o poziţie destul de bună în volumul, valoarea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor pe cap de locuitor, în raport cu celelalte state membre ale UE. Este întrucâtva firesc, ţinând seama de faptul că noi avem încă de recuperat în multe domenii anumite decalaje care ne despart în multe privinţe, începând cu cele ale dezvoltării propriu-zise, dar şi în ce priveşte standardul de viaţă, în care investiţia este mijlocul cel mai eficace şi cel mai sigur pentru a garanta populaţiei României un standard de viaţă din ce în ce mai apropiat de cel al ţărilor mai dezvoltate. Constatăm cu o anumită satisfacţie, în ceea ce priveşte ponderea Produsului Intern Brut la paritatea puterii de cumpărare, ea a crescut în aşa manieră încât România deja a devansat unele state membre UE, cu vechime mai mare decât a României”, a spus Ilie Dumitrescu.

Investiţiile reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe dezvoltării, modernizării, construcţiei, refacerii, mijloace fixe existente şi mijloace fixe preluate de la alte unităţi.

Volumul investiţiilor în anii 2016-2017 a fost estimat la sub 100 miliarde lei, pentru ca apoi să crească şi să ajungă în anii 2019-2020-2021 la peste 120 miliarde lei.

”Avem de-a face cu o dinamică spectaculoasă de aproape 18% în anul 2019 faţă de anul anterior 2018. Apoi o creştere mai moderată de 0,1% după această creştere relativ mare, una din cele mai mari din Europa, în 2020, şi 2,1% în perioada 2021 faţă de 2020”, a spus reprezentantul INS.

Partener principal al evenimentului este , iar parteneri sunt  şi .

Mai multe detalii despre eveniment la: