Enel: Urbanizarea s-a accelerat brusc în ultimii ani, oraşele generează peste 80% din producţia economică globală

0
12
Enel: Urbanizarea s-a accelerat brusc în ultimii ani, oraşele generează peste 80% din producţia economică globală

”Enel se implică puternic cu privire la oraşele circulare, având mai multe proiecte la nivel mondial, în principal în domeniile mobilităţii electrice, stocării, surselor regenerabile de energie, eficienţei energetice, reţelelor inteligente, iluminatului public, managementului clădirilor”, arată grupul.

Enel a publicat cel de-al treilea studiu despre oraşele circulare, intitulat „Oraşe circulare – Oraşe de mâine”, abordând modul în care peisajele urbane de mâine pot fi sustenabile cu privire la mediu, incluziune socială şi competitivitate economică. Studiul a fost realizat prin contribuţia Arup, o companie mondială de construcţii durabile, a băncii Intesa Sanpaolo Group, pionier în finanţarea economiei circulare, şi a Future Food Institute, un ONG axat pe provocările viitoare ale alimentelor într-o perspectivă circulară.

”În oraşe, societatea noastră pulsează cu viaţă şi evoluează. Toate oraşele diferă prin arhitectură, cultură şi istorie, dar toate au fost create din înclinaţia strămoşilor noştri de a aduna şi de a forma comunităţi. Urbanizarea s-a accelerat brusc în ultimii ani, întrucât oraşele de astăzi găzduiesc mai mult de jumătate din populaţia lumii şi generează peste 80% din producţia economică globală, alături de toate provocările sociale, economice, de mediu şi, după cum s-a văzut recent, de sănătate. Acesta este motivul pentru care este esenţial să promovăm, în oraşele noastre, competitivitatea economică, incluziunea socială şi respectul pentru mediu, luând în considerare aceste obiective în cadrul unei viziuni care reuneşte inovaţia şi sustenabilitatea şi care se exprimă cel mai eficient în economia circulară. Tranziţia către o viaţă şi o producţie mai circulare este cea mai bună soluţie la problemele cu care se confruntă oraşele astăzi şi un pas esenţial către îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşele de mâine”, afirmă Michele Crisostomo, preşedintele Grupului Enel.

Enel, care îşi desfăşoară activitatea în Europa, America, Asia, Africa şi Oceania, are un angajament puternic in ceea ce priveşte circularitatea.

”Cu mult înainte ca omenirea să poată vedea strălucirea luminilor din oraş din spaţiu, Parisul a fost numit ‘Oraşul Luminilor’, ceea ce subliniază succesul iluminatului public în acel moment. Am parcurs un drum lung de când a fost inventat iluminatul public, iar în oraşele noastre folosim din ce în ce mai multă energie, mai ales sub formă de electricitate, pentru munca noastră şi pentru viaţa de zi cu zi. Electricitatea va reprezenta  tot mai mult  forţa vitală a oraşelor datorită electrificării în creştere. În calitate de jucător cheie în domeniul energiei, dorim să contribuim la dezvoltarea unei viziuni urbane durabile pentru viitor. Pentru a realiza acest lucru, am început prin contopirea obiectivelor de durabilitate economică, socială şi de mediu, luând în considerare toate sectoarele şi elementele care intră într-un oraş. Această viziune, şi mai urgentă, având în vedere actuala perioadă dificilă, se reflectă în studiul pe care îl lansăm astăzi şi este implementată în cadrul proiectelor de oraşe circulare pe care le desfăşurăm la nivel mondial, care aduc o contribuţie suplimentară pentru un viitor mai durabil”, spune Francesco Starace, CEO al Grupului Enel.

Grupul implică toate părţile interesate relevante în tranziţia către circularitate aplicată oraşelor, promovând o abordare a economiei circulare bazată pe obiective şi ţinte clare şi cu o guvernanţă care nu este doar „de sus în jos”, ci şi „de jos în sus”, cuprinzând toate domeniile cheie de afaceri.

În Genova, Italia, Enel implementează o soluţie pentru a analiza în timp real şi pentru a optimiza transportul, inclusiv prin instalarea unei infrastructuri de încărcare a maşinilor electrice în oraş, cu peste 200 de puncte de încărcare. În campusul Universităţii din Genova din Savona, a fost înfiinţat un laborator în 2017, pentru a dezvolta şi testa tehnologiile reţelelor inteligente într-un mediu real şi controlat, deoarece laboratorul are sarcini reale de electricitate, produse chiar de campus, alături de facilităţi de generare distribuită, inclusiv panouri fotovoltaice, cogenerare, stocare de energie şi CSP (Concentrating Solar Power).

În plus, grupul înlocuieşte 33 de milioane de contoare inteligente de primă generaţie în Italia cu dispozitive de a doua generaţie şi, întrucât contoare vechi sunt dezasamblate, plasticul, diferitele metale şi componentele electronice sunt procesate corespunzător pentru a fi utilizate în producţia de materii prime secundare.

În Spania, prin filiala spaniolă Endesa, Enel are un laborator în aer liber în oraşul andaluz Malaga, pentru a experimenta şi prezenta tehnologii şi soluţii care vor face parte din viaţa de zi cu zi a oraşelor circulare ale viitorului. Din 2009, proiectul Smartcity Málaga susţine cercetarea, dezvoltarea şi un ecosistem de inovare în care toate tehnologiile inteligente funcţionează împreună într-un mediu real cu peste 20.000 de utilizatori finali. Acest oraş-laborator a dezvoltat şi implementat soluţii inovatoare legate de monitorizarea avansată a reţelei şi de funcţionare flexibilă, rezultând o capacitate îmbunătăţită de integrare a surselor de energie regenerabile, precum şi utilizarea inteligenţei artificiale şi a big data.

Aceste inovaţii îşi propun să stimuleze prezenţa resurselor energetice distribuite şi să contribuie la un model mai durabil bazat pe generarea de valoare în rândul municipalităţilor, mediului academic, companiilor locale, startup-urilor, etc. În coordonare cu autorităţile locale şi alţi parteneri, acest proiect evoluează în prezent în #eCity Málaga (Smartcity Málaga Living Lab), incluzând o abordare circulară mai cuprinzătoare cu scopul de a face din Málaga unul dintre cele mai durabile oraşe din întreaga lume.

În São Paulo, Brazilia, unde Enel operează reţeaua de distribuţie, grupul a lansat Urban Futurability®, un proiect de 25 de milioane de euro care implică o replică virtuală a reţelei de energie electrică numită Network Digital Twin®, care utilizează digitalizarea completă a reţelei şi a zonelor din apropiere, împreună cu date în timp real şi mentenanţă predictivă pentru a atenua riscurile provocate de vreme extremă, incendii, inundaţii. De asemenea, ajută la măsurarea şi atenuarea emisiilor de carbon, precum şi a poluării fonice.

”Concentrarea asupra economiei circulare are impact, de asemenea, asupra multor alte aspecte, cum ar fi proiectarea circulară a noilor contoare inteligente, regenerarea deşeurilor, cum ar fi cablurile vechi şi plasticul care urmează să fie procesate în echipamente noi sau deşeurile din noul lanţ circular de aprovizionare care se rezultă din tăierea arborilor urbani, creând astfel noi oportunităţi de afaceri locale”, arată compania.

Prin divizia pentru soluţii energetice avansate Enel X, grupul participă la şapte proiecte de transport public electric în patru ţări de pe două continente pentru un total de 991 de autobuze electronice – ambele furnizate sau deservite – care rulează în Santiago (Chile), Bogota (Columbia), Montevideo (Uruguay) şi Barcelona (Spania). Recent, Enel X şi AMP Capital au format o companie mixtă pentru a înfiinţa şi dezvolta o platformă de e-mobilitate în America. Mai precis, părţile vor investi în comun în dezvoltarea şi închirierea vehiculelor pentru transportul public electric la sol şi în asigurarea infrastructurii asociate pentru depozitarea, încărcarea, repararea şi funcţionarea vehiculelor în America. În prezent, compania mixtă deţine o flotă de 433 autobuze electrice operaţionale şi o infrastructură de încărcare asociată în Santiago de Chile, care au fost dezvoltate de Enel X în ultimii doi ani.

În SUA, soluţii avansate de energie şi noi modele de afaceri care vizează electrificarea şi decarbonizarea, cum ar fi infrastructura vehiculelor electrice, energia regenerabilă, sistemele de stocare a energiei în baterii şi optimizarea software-ului, sunt aplicate în mai multe oraşe în care Enel este prezent, inclusiv Boston, New York şi Pittsburg, permiţând îmbunătăţirea circularităţii, sustenabilităţii şi rezilienţei, obţinând în acelaşi timp rezultate eficiente din punct de vedere al costului şi, uneori, chiar generatoare de venituri.

Oraşele sunt responsabile pentru peste 80% din producţia economică globală, dar sunt, de asemenea, locul în care provocările globale sunt mai critice.

”Re-imaginarea oraşelor de mâine în termeni de calitate îmbunătăţită a vieţii, într-o abordare a economiei circulare, reprezintă o oportunitate imensă din punct de vedere al mediului, întrucât economia circulară poate contribui până la 45% din eforturile globale de decarbonizare până în 2050, potrivit Fundaţiei Ellen MacArthur (2019); din punct de vedere social, se aşteaptă ca economia circulară să creeze locuri de muncă mai puţin înlocuibile prin automatizare, necesitând noi competenţe şi expertiză; ultima estimare de la Enel şi The European House – Ambrosetti (2020) 2 se referă la crearea a 2,5 milioane de locuri de muncă în Europa în 2018, asociate cu economia circulară; din punct de vedere economic, competitivitatea materialelor şi activelor, alături de utilizarea energiei regenerabile, poate asigura servicii mai competitive pentru cetăţeni şi costuri mai mici pentru companii”, arată Enel.

Reprezentanţii grupului spun că abordarea oraşului circular menţine rolul cheie al tehnologiei, în timp ce o integrează într-o viziune mai holistică, cu o guvernanţă deschisă şi principii ale economiei circulare, pentru a atinge competitivitatea economică, durabilitatea mediului şi incluziunea socială. Parteneriatele public-privat joacă un rol cheie în implementarea acestei abordări.