AcasăEconomieGuvernul a adoptat Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a...

Guvernul a adoptat Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a PNRR / Care sunt componenţa şi atribuţiile comitetului

”Guvernul României a adoptat, miercuri, Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (CM PNRR)”, anunţă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Principalele atribuţii exercitate sunt: urmărirea progresului implementării investiţiilor şi reformelor (R/I) din cadrul PNRR, inclusiv prin asigurarea implicării partenerilor sociali şi societăţii civile în această etapă; informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR; realizarea activităţii de consultare a membrilor în scopul identificării de soluţii în eventualitatea unor blocaje în implementarea R/I; dezbaterea aspectelor care reies din procesul de implementare efectivă a PNRR; informarea membrilor cu privire la contribuţia PNRR pentru îndeplinirea obiectivelor strategiilor şi programelor naţionale, precum şi a strategiilor Uniunii Europene.

„Identificarea timpurie a provocărilor şi dialogul social constant reprezintă instrumentele cheie pentru ca reformele şi investiţiile asumate prin PNRR să poată fie implementate în termenele asumate. Acest Comitet de monitorizare joacă un rol important în deblocarea unor eventuale blocaje, dar şi pentru coagularea de soluţii pe care mediul asociativ le poate furniza’’, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

CM PNRR este un organism interinstituţional, cu rol consultativ, de informare şi dezbatere fără personalitate juridică, condus de un preşedinte, reprezentat de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene şi are în componenţă un număr impar de membri, reprezentanţi ai:

organizaţiilor neguvernamentale, selectate prin apel de candidaturi de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în baza gradului de reprezentativitate al acestora;

sindicatelor;

patronatelor;

structurilor asociative ale administraţiei publice locale, respectiv: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România;

alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

CM PNRR îşi va desfăşura activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, care urmează a fi dezbătut şi aprobat în cadrul primei reuniuni a CM PNRR (în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României).

În realizarea atribuţiilor sale, CM PNRR poate formula recomandări prin votul majorităţii simple a membrilor. Secretariatul CM PNRR se asigură de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Înfiinţarea CM PNRR era o obligaţie prevăzută de art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

 

 

Ultimele Articole