Guvernul a adoptat noile modificări la Codul Fiscal. Ce taxe cresc de la 1 august și 1 ianuarie

Guvernul a adoptat modificările propuse la Codul Fiscal. Proiectul prevede, printre altele, creşterea impozitului pe dividende de la 5% la 8% și scăderea pragului veniturilor până la care o companie este considerată microîntreprindere. De asemenea microîntreprinderile vor fi obligate să aibă cel puțin un angajat, fiind eliminat impozitul de 3% pe profit. Crește la 19% TVA-ul pentru băuturile nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate şi se majorează accizele pentru ţigarete. Majoritatea măsurilor se vor aplica de la 1 ianuarie 2023, cu excepția majorării accizelor, a creșterii taxelor pentru jocurile de noroc și contractele part-time, care intră în vigoare de la 1 august. Guvernul estimează că noile modificări fiscale vor aduce în plus la bugetul de stat 1,2 miliarde lei în 2022 şi 10,5 miliarde de lei în anul 2023. 

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că modificările la Codul fiscal pe care Guvernul le va aproba vineri au avut în vedere asigurarea unui climat de predictibilitate şi stabilitate mediului de afaceri şi, pe de altă parte, eliminarea unor excepţii.

Şeful Executivului a precizat că în vederea elaborării formei finale au proiectului au avut loc discuţii cu mediul de afaceri, cu patronatele, cu sindicatele.

„Am făcut tot ceea ce a depins de noi astfel încât pe de-o parte să începem, aşa cum ni s-a solicitat, să eliminăm excepţiile, iar, pe de altă parte, să facem în aşa fel încât să asigurăm mediului de afaceri predictibilitate şi stabilitate pentru a putea să încurajăm continuarea investiţiilor în economia românească”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal poate fi consultat AICI și AICI.

Modificările propuse

Față de varianta inițială a proiectului discutat în Guvern, este amânată intrarea în vigoare a unor prevederi, precum cele pentru sectorul HoReCa. Acestea se vor aplica de la 1 ianuarie, față de data de 1 august din forma inițială a ordonanței. De asemenea, au fost modificate și pragurile de impozitare a câștigurilor din jocuri de noroc.

Modificări au fost făcute și în ceea ce privește transportatorii, astfel încât să nu aibă probleme cu diurnele, după ce aceștia au criticat măsurile anunțate de Guvern. Astfel, diurna pentru transportori va fi eliminată din veniturile extra-salariale.

În urma discuțiilor cu primarii s-a revenit asupra unei măsuri, iarimpozitul pe proprietate va rămâne doar la pragurile minimale, respectiv 0,1% pentru rezidențial și 0,5% pentru nerezidențial.

Impozitul pe dividende crește la 8%. Alte modificări pentru IMM-uri

Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

Impozitul pe venitul microîntreprinderii va fi doar de 1% din cifra de afaceri, aplicabil microîntreprindeirlor care au cel puțin un angajat. Se elimină astfel varianta de impozit de 3% pe venitul microîntreprinderii existentă în prezent pentru firmele fără angajați. Astfel, firmele care nu au angajați vor trece la impozit pe profit, de 16%. Scade și pragul cifrei de afaceri pentru încadrarea firmei la impozit pe venitul microîntreprinderii, de la 1 milion de euro la 500.000 de euro.

Alte modificări vizează instituirea unei condiţii de deţinere de titluri de participare de către acelaşi acţionar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi în cazul acţionarilor asociaţilor care deţin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot; limitarea la 20% a veniturilor obţinute din consultanţă şi management; excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Modificările intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Impozitul specific pentru HoReCa va fi abrogat de la 1 ianuarie 2023

Se propune abrogarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu completările ulterioare. Persoanele care au datorat impozit specific unor activităţi vor fi obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de îndeplinirea condiţiilor de aplicare a acestui sistem de impunere şi/sau a impozitului pe profit pentru veniturile realizate din alte activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN specifice”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Impozitul specific a fost introdus prin Legea 170/2016 (Legea HoReCa), intrată în vigoare în 2017, şi se aplică activităţilor hoteliere, de restaurant, bar & cafenele sau catering. Acesta se calculează în funcţie de mai multe variabile, precum suprafaţa locaţiei, rangul localităţii sau sezonalitatea. În perioada pandemiei acesta a fost suspendat.

Astfel, de la 1 ianuarie, aceste firme vor avea opțiunea să treacă fie la impozit pe venitul microîntreprinderii de 1% din cifra de afaceri, fie la impozit pe profit de 16%.

De la 1 ianuarie 2023 va crește și TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră.

Cresc taxele pentru jocurile de noroc

La jocurile de noroc se modifică pragurile de impozitare, astfel fiind impozitate cu 3% câștigurile de până la 10.000 de lei pentru jucători, iar pragul crește progresiv la 20%, respectiv 40% în funcție de câștig.

Între 10.000 de lei și 66.750 de lei, taxa este de 300 de lei + 20 % pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000. Dacă suma căștigată este mai mare de 66.750 de lei, impozitul pe care îl va plăti jucătorul este de 11.650 de lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 de lei.

Modificările se aplică de la 1 august 2022.

Scutirea de la plata impozitului a persoanelor fizice care desfăşoară anumite activităţi sezoniere va fi abrogată

Este abrogată prevederea potrivit căreia persoanele fizice care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor.

Se propune abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, având în vedere atât abrogarea Legii nr. 170/2016 la data de 1 ianuarie 2023, cât şi faptul că din analiza efectelor aplicării măsurii, a rezultat faptul că aceasta nu a condus la atingerea obiectivului estimat, fiind aplicată pentru un număr redus de contribuabili”, se precizează în ordonanță.

Măsură se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Eliminarea unor facilități fiscale în agricultură și construcții

Ordonanța modifică și plafonul până la care se acordă facilităţile fiscale în domeniul construcţiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale. Prevederea intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Deduceri pentru cei cu salarii sub 4.500 de lei

Ordonanța adoptată de Guvern revizuiește sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul contribuabililor care realizează venituri din salarii.

Astfel, se propune o deducere personală de bază, care se va acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 4.500 de lei şi deduceri suplimentare pentru tineri sub 26 de ani şi copiii până la 18 ani.

Deducerile se vor acorda în baza următoarei grile:

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: – 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului; – 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Activități independente, drepturi de autor, salariați part-time

Ordonanța modifică plafonul până la care contribuabilii determină venitul net anual pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro. Modificarea are în vedere contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.

Se modifică baza de calcul pentru aplicarea contribuțiilor sociale la pensii și sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, astfel:

Baza anuală de calcul a contribuţiei reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Salariile part-time sub nivelul salariului minim vor fi taxate la nivelul salariului minim ca și cum ar fi întreg.

Excepție vor face elevii și studenții cu vârste sub 26 de ani, persoanele care urmează o formă de ucenicie, pensionarii care beneficiază de pensie din sistemul public, persoanele fizice care realizează venituri din salarii având mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau întreg și valoarea cumulată depășește salariul minim pe economie, persoanele cu dizabilități.

Măsură se aplică de la 1 august.

Se restrânge sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe către persoane fizice

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 să se restrângă sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziţioneze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

Totodată, se propune ca persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţia de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, să beneficieze de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condiţiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.

Accizele pentru ţigarete, alcool şi băuturi alcoolice se vor majora de la 1 august 2022

Majorarea accizelor pentru alcool şi băuturi alcoolice se va face începând cu 1 august 2022, având în vedere că nivelul accizelor pentru aceste produse nu a mai fost actualizat de la rescrierea Codului fiscal, potrivit proiectului de ordonanţă pentru modificarea Codului Fiscal, publicat luni seara.
Tot de la 1 august 2022, se propune creşterea nivelului accizei totale pentru ţigarete, de la 563,97 lei/1.000 ţigarete la 594,97 lei/1.000 ţigarete, precum şi adoptarea unui nou calendar de creştere graduală a nivelului accizei totale pentru ţigarete, ţinând cont de necesitatea respectării legislaţiei unionale în domeniul produselor din tutun, securizarea veniturilor bugetare şi asigurarea predictibilităţii fiscale necesară sectorului.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed