AcasăEconomieGuvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli,...

Guvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin şi avicol

„Fermierii români au priceperea şi puterea de muncă pentru a produce hrană de calitate care să răspundă nevoii de consum a ţării. În contextul acestui an dificil pentru agricultura românească, le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua să aducă în pieţe şi în galantare produsele româneşti, de care să se bucure tot mai mulţi consumatori. Aceste ajutoare excepţionale dedicate sectoarelor creşterii porcilor şi păsărilor, la fel ca ajutoarele excepţionale pentru sectorul vegetal, pe care le-am adoptat săptămâna trecută, au rolul de a stimula producţia românească pentru asigurarea securităţii alimentare a României”, a declarat Petre Daea, conform comunicatului de presă al MADR.

Resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare de 129.166.292 lei, echivalentul sumei de 26.100.000 euro, care se asigură astfel:

a)  63.075.336 lei, echivalentul sumei de 12.745.324 euro, finanţare externă nerambursabilă; b) 66.090.956 lei, echivalentul sumei de 13.354.676 euro, de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic este repartizată astfel: a) 71.759.050 lei, echivalentul sumei de 14.500.000 euro, pentru sectorul suine; b) 57.407.240 lei, echivalentul sumei de 11.600.000 euro, pentru sectorul avicol. 

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de: a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate), unde 1 UVM reprezintă 2 capete. b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat, unde 1 UVM reprezintă 3,33 capete.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire, unde 1 UVM reprezintă 71,42 capete;

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie, unde 1 UVM pentru categoria pui de carne, pui de găină eclozionaţi reprezintă 142,85 capete, iar 1 UVM pentru categoria pui de curcă, pui de curcă eclozionaţi reprezintă 33,33 capete.

MADR mai precizează că valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul suine, respectiv 100.000 euro în sectorul avicol.

Ajutorul excepţional vizează circa 250 potenţiali beneficiari în sectorul suin cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producţie şi circa 310 beneficiari în sectorul avicol cu aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producţie. Plata ajutoarelor excepţionale trebuie să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să deţină exploataţie comercială autorizată sanitar – verterinar;

c) să desfăşoare activitate de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, ori activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;

d) ajutoarele de adaptare excepţionale se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine sau păsări.

 

Ultimele Articole