Hotărâre de Guvern pentru ”regele apei minerale”

Guvernul Orban va aproba, în ședința de miercuri, 1 iulie, va aproba concesiunea de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava, încheiată  între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A, deținută de Jean Valvis, cetățean cu cetățenie elvețiană și greacă, zis și ”regele apei minerale”.  De asemenea, parte integrantă a proiectului de act normativ este licenţa de concesiune privind exploatarea apei minerale naturale (necarbogazoase) din perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava.

Urmare a negocierilor desfăşurate au fost convenite următoarele: denumirea perimetrului: BARNAR VEST; suprafaţa perimetrului de exploatare este de 2,054 km. pătrați; durata de concesiune negociată este de 20 ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani; produsul minier realizat de titular este apă minerală naturală (necarbogazoasă);
garanţia financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere de exploatare se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Redevența plătită de companie, conform legislației, este 4,0 euro/ m3 pentru apa minerală naturală îmbuteliată. Potrivit ANRM, producția minieră estimată pe durata de concesiune de 20 de ani contractuali este de 704.608 mii de litri, ceea ce înseamnă că valoare redevenței datorate bugetului de stat ar fi în jur de aproape 3 milioane de euro.

 

În nota de fundamentare a hotărârii de guvern se spune că proiectul de act normativ, prin conţinutul său, are drept scop, în executarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr.
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea intrării în vigoare a licenţei de concesiune pentru exploatarea rezervelor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava, şi supunerea acestei activităţi miniere de
exploatare normelor şi regulilor instituite prin Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A. cu sediul în municipiul Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 33, județul Suceava, având în administrare şi desfăşurând lucrări autorizate de explorare geologică în perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava (Licenţa de explorare nr. 5733/2004), ca urmare a finalizării acestei activităţi de explorare a beneficiat de prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (2) lit. a), a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a fost îndreptăţită să solicite concesiunea activităţii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) din acest perimetru, care constituie obiectul aprobării prezentului proiect de act normativ.

 

Documentaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora a fost emisă licenţa de exploatare sunt valabile până la punerea în  funcţiune a exploatării. În momentul începerii exploatării condițiile prevăzute în aceste documentaţii se pot modifica. Titularul depune anual un program al lucrărilor de exploatare propuse şi un raport al lucrărilor executate. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale analizează aceste documentaţii anuale şi eliberează anual un aviz pentru executarea lucrărilor miniere de exploatare.

 

Perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava este autorizat de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, conform art. 4 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens fiind aprobată fişa perimetrului de exploatare BARNAR VEST, judeţul Suceava, nr. 5027-17. În consecinţă, s-a negociat şi încheiat licenţa de concesiune nr. 16203/2013 de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) din perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava.

 

În conformitate cu art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intrarea în vigoare a licenţei este supusă cerinţei aprobării prin hotărâre de Guvern,
acesta constituind motivul emiterii prezentului proiect de act normativ. Licenţa de concesiune, cât şi activitatea minieră de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) din perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava, sunt supuse prevederilor Legii minelor nr.
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor actelor subsecvente celor două acte normative menţionate şi tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare, aplicabile.

 

În perioada dintre data semnării licenţei şi până în prezent, în perimetrul BARNAR VEST, s-au desfăşurat activităţi de explorare cu exploatare experimentală a apei minerale naturale
(necarbogazoase) fără valorificare, pentru care a fost achitată taxa anuală pentru activitatea de explorare.

 

Licenţa de concesiune, sus menţionată, a urmat procedura de avizare prin hotărâre de Guvern încă din anul 2014, însă a fost respinsă de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, în anul 2015 şi în anul 2016, invocându-se nerespectarea unor prevederi cuprinse în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 254/14.10.2013. În data de  17.07.2017 a fost revizuită Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 282/24.10.2016, valabilă până la data de 24.10.2019, rezolvându-se
astfel neconcordanţele din vechea autorizaţie. La data de 14.10.2019, S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A. au obţinut Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 255, privind „Lucrările de exploatare în  perimetrul Barnar Vest”, jud. Suceava, valabilă până la data de 25.10.2024.

 

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed