INS: Câştigul salarial net a scăzut în iulie cu 4,7% faţă de iunie

În iulie 2010, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.868 lei, cu 4,3% mai mic faţă de luna precedentă, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

În majoritatea activităţilor economice, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai scăzut decât în luna precedentă, urmare aplicării legislaţiei în vigoare pentru sectorul bugetar şi a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), de intrarea în şomaj tehnic şi de dificultăţile financiare din sectorul economic.

De asemenea, în unele activităţi economice scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna iulie a fost cauzată de acordarea în luna precedentă a primelor ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii concediilor de odihnă din fondul de salarii, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete de vacanţă).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, între 6% şi 8%, s-au înregistrat în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.

Totodată, în activităţile de servicii anexe extracţiei, fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare s-au operat reduceri între 4% şi 6%.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în industria metalurgică, cu 11,4%, în extracţia cărbunelui superior şi inferior, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia minereurilor metalifere, între 6% şi 8%, şi în fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe), fabricarea altor mijloace de transport, între 4% şi 6%.

Aplicarea prevederilor legale în vigoare, de impozitare a tichetelor de masă, a condus în unele activităţi din sectorul economic la creşteri în proporţii mai mici ale indicelui câştigului salarial mediu net, faţă de cel brut.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, ca urmare a aplicării prevederilor legale de reducere cu 25% a drepturilor salariale.

Astfel, în învăţământ câştigul s-a redus cu 22,6%, în sănătate şi asistenţă socială cu 19,8% şi în administraţie publică cu 14,4%.

Câştigul salarial mediu net a scăzut într-o proporţie mai mică de 25% în cazul posturilor salarizate la nivelul salariului minim brut pe ţară sau doar cu puţin mai mare decât acesta, deoarece, prin aplicarea unei reduceri de 25%, ar fi rezultat o valoare a salariului brut de bază mai mică decât salariul minim brut pe ţară.

De asemenea, o scădere mai mică în unele cazuri s-a datorat acordării în luna iulie a unor drepturi salariale pentru perioadele anterioare, cu preponderenţă, în administraţie publică, precum şi a celor restante, cuvenite în special salariaţilor din domeniul asistenţei sociale.

Indicele câştigului salarial real pentru iulie faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 92,9%.

Faţă de octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 114,9%, cu 8,8 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iunie 2010.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed