INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut anul trecut în termeni nominali cu 18,6%, faţă de 2020

0

“Comenzile noi din industria prelucrătoare, în perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 0 , au crescut pe ansamblu cu 1 8 , 6 %, datorită creşterilor înregistrate în indu stria bunurilor intermediare (+3 4 , 9 %) , industria bunuri lor de folosinţă îndelungată (+2 3 , 2 %) şi în i ndustria bunurilor de capital (+1 2 , 5 %) . I ndustria bunurilor de uz curent a scăzut cu 0 , 4 %”, arată datele INS.

Comenzile noi din industria prelucrătoare, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, au sc ă zut pe ansamblu cu 8 , 5 %, ca urmare a sc ă derilor înregistrate în industria bunuri lor de folosinţă îndelungată ( – 9 , 9 %) , ind ustria bunurilor intermediare ( – 9 %) , ind ustria bunurilor de capital ( – 8 , 2 %) şi în ind u s tria bunurilor de uz curent ( – 7 , 1 %) .

Comenzile noi din industria prelucrătoare, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna cor espunzătoare din anul precedent au crescut pe ansamblu cu 1 9 , 9 %, datorită creşterilor înregistrate în industria bunuri lor de folosinţă îndelungată (+41 , 7 %) , indus tria bunurilor intermediare (+24 , 1 %) , industria bunurilor de capital (+18 % ) şi în i ndustria bunurilor de uz curent (+6 % ) .