Model de cerere de demisie. Cum trebuie să arate și ce elemente să conțină

0
47

O cerere de demisie cuprinde decizia angajatului de a renunța la locul actual de muncă. Această decizie se face în scris, iar angajatorul are obligația să înregistreze demisia.  Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

 

Demisia este documentul care atestă încheierea contractului de muncă, indiferent de tipul acestuia: perioadă determinată sau nedeterminată, normă întreagă sau part-time, conform echipei UCMS.

 

Preavizul

O cerere demisie model este redactată corect și cuprinde perioada de preaviz. Aceasta a fost stabilită în contractul individual de muncă. În cazurile în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, poți depune cererea de demisie fără perioada de preaviz.

 

Pe perioada preavizului ambele părți au obligația de a respecta prevederile din contractul de muncă, adică vei fi plătit ca înainte. În plus, poți beneficia și de concediul de odihnă neefectuat.

 

Cererea de demisie se redactează de către salariat respectând câteva elemente standard. După aceea este înaintată angajatorului. Demisia nu trebuie aprobată. Însă trebuie stabilită, de comun acord, perioada de preaviz.

 

Ce cuprinde o cerere de demisie

 

  1. Nume și prenume – trebuie trecut numele complet, exact cum este trecut în cartea de identitate. Este important ca numele să corespundă întocmai, pentru a putea fi identificat cu ușurință atât în companie, cât și în registrele statului;
  2. Adresa de domiciliu – notează adresa exactă pe care ai domiciliu. Exact ca în cazul anterior, datele trebuie să corespundă în totalitate cu cele din actul de identitate;
  3. Seria și numărul actului de identitate;
  4. Codul numeric personal – orice cerere de demisie trebuie să cuprindă datele personale, în funcție de care suntem înregistrați în registrul de evidență al populației;
  5. Data de la care se solicită demisia – notează exact ziua, luna și anul calendaristic de la care va intra în vigoare demisia. Această dată nu doar că trebuie să fie cunoscută de către angajator pentru a-și planifica mai eficient strategia de personal, însă este un detaliu în funcție de care se respectă apoi obligațiile legislative. Pe perioada demisiei contactul de muncă rămâne activ. Acesta se va încheia la data stabilită de comun acord între angajat și angajator;
  6. Perioada de preaviz – este important să apară în cererea de demisie perioada exactă de preaviz.  Aceasta se stabilește de comun acord între ambele părți, în funcție de normele convenite în contractul individual de muncă.

Model cerere demisie – descarcă de aici  Download