Peste 35.000 de tineri, angajați pe piața muncii, prin măsurile de stimulare a ocupării, gestionate de Serviciul Public de Ocupare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin structurile sale teritoriale, acordă o atenție deosebită tinerilor NEET, prin măsurile finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar și prin valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană care a făcut posibilă cuprinderea acestei categorii de beneficiari, ca și grup țintă eligibil, în multe proiecte cu finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.    

Cine este tânărul NEET?

NEET este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională. 

420.880 de persoane au fost cuprinse în serviciile specializate de ocupare (medierea muncii, informare şi consiliere profesională), serviciile de asistență pentru afaceri și de asistență personalizată pentru tineri cu risc de marginalizare socială, oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin structurile teritoriale, de la începutul anului până la 31 octombrie 2023.

Dintre acestea, 156.267 de persoane aparţin categoriilor cu dificultăți de integrare pe piața muncii, din care 105.908 sunt tineri NEET, respectiv:

  • 78.811 cu vârsta sub 25 de ani;
  • 27.097 cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani

În urma aplicării măsurilor de stimulare a ocupării gestionate de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, la data de 31 octombrie 2023, au fost ocupate pe piața muncii din România 163.089 de persoane din care 44.613 de persoane aparţin categoriilor cu dificultăți de integrare pe piața muncii. 

Dintre aceștia, au fost ocupați pe piața muncii din România, 35.701 tineri:

  • 26.563 cu vârsta sub 25 de ani;
  • 9.138 cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani.

În scopul creșterii ocupării pe piața muncii, accesarea măsurilor de stimulare a angajării, în special prin subvenții și prime, va fi semnificativ îmbunătățită prin digitalizarea serviciilor dedicate angajatorilor, odată cu finalizarea Platformei unice de livrare a serviciilor (PULS), care se realizează în cadrul proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”.

Date și informații suplimentare despre beneficiile PULS găsiți aici:  https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

O creștere a interesului tinerilor pentru îmbunătățirea competențelor în vederea ocupării reiese din faptul că majoritatea şomerilor participanţi la cursurile organizate de ANOFM, au vârste sub 30 de ani, ceea ce reprezintă o schimbare pozitivă față de anii precedenți când majoritatea şomerilor participanţi la cursuri aveau vârste peste 35 de ani.

Din totalul de 23.086 persoane, care au fost cuprinse în programele de formare profesională și procesele de evaluare a competențelor organizate de ANOFM, în perioada ianuarie – octombrie 2023, majoritatea sunt tineri, respectiv 37,68% cu vârsta sub 25 de ani și 14,14% cu vârsta cuprinsă între 25-30 de ani.

Programele oferite sunt diverse, de la programe de alfabetizare și numerație pentru persoanele care nu au absolvit învățământul primar, programe de calificare de nivel 1 pentru persoanele care au absolvit cel puțin învățământ primar, programe de calificare de nivel 2 și 3 pentru persoanele care au absolvit cel puțin învățământul gimnazial, până la programe de calificare de nivel 4 pentru persoanele care au cel puțin studii liceale. 

Persoanele cu studii superioare aleg, în general, cursuri de perfecționare sau specializare și mai rar cursuri de calificare pentru că au un nivel de ocupabilitate ridicat şi de aceea reuşesc să își găsească un loc de muncă mult mai uşor, fără să urmeze o altă formă de pregătire profesională.

Cei interesați de serviciile de mediere a muncii, dar și de cursurile organizate de ANOFM, prin structurile sale, pot găsi informații detaliate pe site-ul www.anofm.ro

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.  

Sursă foto: pexels.com

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri