Se cere o nouă lege a pensiilor. ”Sistemul este vulnerabil!”

Cartel Alfa atrage atenţia asupra unor aspecte pe care le consideră complet anormale privind sistemul de pensii obligatoriu administrat privat.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” solicită demararea unei consultări cu toţi actorii sociali în vederea finalizării şi reglementării corecte a sistemului de pensii administrat privat şi atrage atenţia, într-o scrisoare deschisă adresată premierului şi parlamentarilor, că persoanele care contribuie la Pilonul II, prin prevederile şi viitoarele norme de aplicare a noii Legi a pensiilor, vor avea punctajul redus proporţional, după noua formulă de calcul.

„În ultimii ani au fost adoptate o serie de măsuri cu privire la Pilonul II de pensii administrate privat, spre exemplu: eliminarea cerinţelor suplimentare impuse fondurilor de pensii administrate privat; eliminarea posibilităţii de a opta între Pilonul I şi Pilonul II; creşterea procentului din contribuţia CAS care pleacă de la pilonul I către Pilonul II. Sistemul public de pensii de tipul ‘pay-as-you-go’ este un sistem stabil, bazat pe solidaritate intra- şi inter-generaţională, care permite o distribuire echitabilă a veniturilor populaţiei la bătrâneţe şi reprezintă în acelaşi timp un macrostabilizator în caz de criză financiară, aşa cum s-a demonstrat în timpul crizei financiare din 2008. Acest sistem este însă vulnerabil la evoluţiile demografice şi la fenomenele de pe piaţa muncii, precum munca informală sau creşterea segmentului de lucrători atipici etc.”, atrage atenţia Cartel Alfa.

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este perceput ca o garanţie a accesului la un nivel decent de pensie, ca un sistem transparent, în care contribuţiile personale au trasabilitate. Dezavantajele sunt costurile ridicate de administrare, impredictibilitatea veniturilor de la bătrâneţe din cauza riscurilor pieţelor de capital în situaţii de criză şi beneficiile scăzute, aşa cum s-a dovedit în ţările în care sistemul are o vechime mai mare.

„Niciunul dintre cele două sisteme de pensii obligatorii nu este perfect. Utilizarea lor complementară presupune partajarea riscurilor privind evoluţia pieţelor de capital, pe de o parte, şi cele demografice, oferind un echilibru şi o garanţie suplimentară pentru viitorii pensionari că vor avea la dispoziţie fonduri din care să-şi asigure traiul la bătrâneţe. Cu alte cuvinte, ambele sisteme, pilonul I şi II, au un scop eminamente social. Acest lucru înseamnă că toate măsurile şi reglementările propuse trebuie să aibă în vedere acest obiectiv prioritar, să funcţioneze cu adevărat în beneficiul contribuabililor, pilonul II fiind în egală măsură un sistem de securitate socială, şi nu (doar) un mecanism prin care corporaţii private realizează profituri consistente utilizând banii cetăţenilor”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Se vorbeşte despre pensia din Pilonul 2 ca fiind o ‘pensie suplimentară’. Nu este însă în niciun fel ‘suplimentară’, atâta timp cât nu există o minimă garanţie că aceasta va fi mai mare sau cel puţin egală cu partea cu care se micşorează pensia publică (cu aproape o pătrime). Dimpotrivă, dovezile indică faptul că aceasta va fi la un nivel mai mic decât ceea ce se ‘pierde’ din sistemul public. În consecinţă, este necesară impunerea unei obligaţii legale a administratorilor de fonduri de a asigura o rentabilitate minimă a activului acumulat, peste rata inflaţiei, care să compenseze reducerea din pensia de la pilonul I, şi nu este cazul impozitării lor suplimentar”, susţine Cartel Alfa.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri