x


 • EUR
  4.6551
  USD
  3.9650
 • 6° C
  Vremea
  Bucuresti
  Vant

  11 km/h
  Umiditate

  70%
  Presiune

  34101 hPa
string(5) "mediu"

Semnal de alarmă: Cum au ajuns antreprenorii români să să importe piese de lemn pentru mobilă din străinătate?

Ioan Filip, acţionar în cadrul Taparo din Maramureş, al doilea cel mai mare producător local de mobilă, spune că o problemă a antreprenorilor din zonă, dar şi de la nivel na­ţio­nal, este securizarea materiilor prime şi a materialelor ne­cesare produselor, atât din cauza creşterii preţurilor, cât şi din lipsa furnizorilor locali.

Author: Cristina Popovici | Sursa: zf.ro | Publicat: 07.11.2016, 5:42 | Actualizat: 07.11.2016, 5:42

„Materiile prime au o importanţă foarte mare în costuri, iar evoluţia acestora poate avea un impact semnificativ în busi­ness. De exemplu, pre­ţul lem­nului s-a dublat în ul­ti­mii trei ani. Din păcate, ajun­­gem să cumpărăm ele­men­te din lemn din Slo­va­cia sau din Ger­mania la un preţ mai mic de­cât cel din România. Acest lucru este ges­tionat de insti­tu­ţia sta­tului Romsilva şi din pă­cate aceasta nu este preo­cu­pa­tă să sprijine antrepre­no­rii ro­mâni astfel să valorificăm masa lemnoasă la un nivel su­pe­rior“, a declarat antre­pre­­no­rul, care conduce un grup cu 1.700 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri estimată pentru acest an de 90 de milioane de euro.

Ioan Filip a fost prezent în cadrul conferinţei „Capitalul privat românesc – o şansă pentru dez­vol­tarea economică a Ro­mâniei“, organizată de ZF împreună cu Banca Transil­va­nia. În cadrul con­ferinţei, în care au fost prezenţi circa 200 de antre­prenori, bancheri şi manageri, s-au discutat pro­ble­me­le şi oportunităţile de creştere ale capi­ta­lu­lui autohton în ju­deţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Aceasta este a două­sprezecea oprire a pro­iectului ZF Antreprenorii României, după Ti­mi­şoara, Sibiu, Piteşti, Braşov, Iaşi, Craiova, Alba Iulia, Constanţa, Cluj-Napoca, Oradea şi Ga­laţi.