x


  • EUR
    4.7216
    USD
    4.2706
string(8) "companii"

Societatea de un MILIARD de LEI. Pierderi!

Guvernul aprobă bugetul de cheltuieli și venituri pentru Complexul Energetic Oltenia.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 23.05.2019, 10:13

Complexul Energetic Oltenia, companie deținută de Ministerul Energiei, va avea în acest an o pierdere brută de 1 miliard de euro, conform anexei la proiectul de HG privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

 

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., operator economic ce desfăşoară în principal activităţi în domeniul producerii de energie electrică şi termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2018; propunerea de buget se bazează pe producția de 14,95 TWh energie electrică; produsă din care, 12,7 TWh energie electrică netă și 22 milioane tone producție proprie cărbune; nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2019: 2,8%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2019 şi proiecţia acesteia pe anii 2020-2022 publicat de Ministerul Finanțelor Publice;  nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul demateriale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii; nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuțiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale etc; nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale.

 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul, s-a avut în vedere eficientizarea activităţii societăţii, prin aplicarea măsurii de reducere a numărului de personal cu 200 de salariaţi în anul 2019. Nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere
prevederile art. 62, alin.1, lit.b din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 şi care prezintă o creștere cu 13,14%, față de nivelul aprobat al anului 2018, ca urmare a: scăderii numărului mediu de salariaţi pentru anul 2019, de la 13.165 persoane la 12.983 persoane, respectiv cu 1,39%; influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
cu suma de 47 mii lei;  influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul
2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018,
cu suma de 12.820 mii lei.

 

În anul 2019 se prevăd plăți restante în sumă de 2.884 mii lei, în scădere cu
15,02% față de nivelul planificat al anului 2018.  La finalul anului 2019 sunt prevăzute creanțe restante în sumă totală de 724.429 mii lei, fiind în scădere față de preliminatul anului 2018 cu 0,4%.