Transgaz şi operatorii de distribuţie a gazelor naturale au realizat investiţii de 1,7 miliarde lei în 2020, iar până în octombrie vor ajunge la investiţii totale de 2,27 miliarde lei

0
15
Transgaz şi operatorii de distribuţie a gazelor naturale au realizat investiţii de 1,7 miliarde lei în 2020, iar până în octombrie vor ajunge la investiţii totale de 2,27 miliarde lei

”În urma monitorizării constante pe care ANRE o întreprinde asupra programelor de investiţii ale operatorilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, Autoritatea a constatat că în anul 2020, au fost realizate de operatorul de transport şi de sistem şi de operatorii care distribuie gaze naturale, investiţii în valoare totală de 1,7 miliarde lei. Se constată că investiţiile planificate în sistemele de distribuţie a gazelor naturale au fost realizate în proporţie de 98%”, arată ANRE.

În sistemul naţional de transport al gazelor naturale au fost realizate în anul 2020 investiţii în valoare totală de 1,249 miliarde lei, din care 809 milioane lei din fonduri proprii ale operatorului de transport şi de sistem – Transgaz SA şi circa 440 milioane lei din fonduri europene. Conform informaţiilor transmise de operator, acesta va finaliza investiţiile din fonduri proprii în valoare de 555 milioane lei până la data de 31 octombrie anul curent, astfel încât să realizeze planul de investiţii pentru anul 2020 integral.

”Lucrările de investiţii au avut în vedere, în principal, extinderea sistemelor pentru racordarea de noi consumatori, precum şi modernizarea şi dezvoltarea în scopul asigurării funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă, eficienţă şi fiabilitate în conformitate cu standardele de performanţă aprobate”, precizează autoritatea.

Delgaz Grid şi-a planificat investiţii de 211 milioane lei şi le-a realizat integral, în timp ce Distrigaz Sud Reţele şi-a planificat un total de investiţii de 259 milioane lei, realizate în proporţie de 96%.

”Cadrul de reglementare obligă operatorii să realizeze investiţii în sistem în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu posibilitatea de recuperare a investiţiilor întârziate. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie care se sancţionează cu amendă din cifra de afaceri”, precizează ANRE.