Achizițiile din vremea PANDEMIEI! Am cheltuit mai mult ca țările nordice la un loc!

0
Achizițiile din vremea PANDEMIEI! Am cheltuit mai mult ca țările nordice la un loc!

Achizițiile făcute de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în perioada 28 februarie-4 decembrie 2020 s-au ridicat la 473,6 milioane de lei, adică aproape 100 milioane de euro, conform unui răspuns pe care Inspectoratul l-a dat la o solicitare făcută de fostul candidat independent pentru Camera Deputaților, Daniela Șerban. Este vorba despre un centralizator al achizițiilor IGSU realizate în baza acordurilor cadru încheiate de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Suma de 100 milioane de euro, rezultată în urma încheierii a 66 de contracte cu 31 de furnizori, este mai mare decât cea cheltuită de țările nordice, Norvegia-Suedia-Finlanda-Danemarca, toate la un loc, dar și mai mult față de Polonia, Grecia sau Ucraina, conform studiului realizat de OCCRP (proiect de raportare a criminalității organizate și a corupției).

 

Fericire în familia IOHANNIS! Un dosar a fost clasat DEFINITIV

 

 

Deși au fost achiziționate milioane de măști, manuși, viziere, combinezoane, avem aproape 14 mii de decese, aproape 10 mii de cadre medicale infectate și o situație ce pare scăpată de sub control.

 

Informațiile au fost solicitate în baza prevederilor art.(6) din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, având în vedere implicarea IGSU în gestionarea pandemiei Covid-19 în România. Situația cheltuielilor angajate în baza cele două Ordonanțe de urgență: OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.20/2020, respectiv Ordonanța de urgență nr. 194/09 noiembrie 2020 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020, sunt următoarele:

 

 

 

Pentru primii trei furnizori in ordinea mărimiii, Curtea de Conturi a semnalat nereguli grave, în raportul trimis Parlamentului ca rezultat al controlului privind achizițiile derulate de autoritățile locale și centrale pentru a stopa efectele epidemiei de coronavirus. Documentul din august arată că au existat 147 de abateri de la legislația achizițiilor publice, 200 de abateri privind realitatea și exactitatea datelor reflectate în evidențele financiare și 382 de abateri de la calitatea gestiunii economico-financiare. Controlul a fost declanșat după ce Parlamentul a cerut Curții de Conturi, prin Hotărârea adoptată în 16 aprilie, să verifice modul în care s-au gestionat resursele în perioada pandemiei.

 

România se pregătește. Alexandru Rafila a spus cum se va desfășura campania de vaccinare

 

 

Pentru reducerea riscului de răspândire a virusului, conducătorii tuturor instituțiilor au emis ordine prin care au aprobat reglementări proprii privind modul de desfășurare a activității în regim de telemuncă, precum și măsuri de igienă și restricții necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului. La instituțiile publice care nu au avut sarcini și atribuții suplimentare în perioada stării de urgență, asigurarea fondurilor necesare achizițiilor pentru protecția personalului s-a realizat în cadrul bugetului aprobat. De regulă, s-au realizat virări de credite bugetare, cu preponderență din economiile realizate la alte articole de cheltuieli.

 

Ce spune Curtea de Conturi

 

La IGSU, Curtea de Conturi a analizat următoarele contracte de achiziție: Acordul-cadru nr. 1869/17.03.2020 încheiat între Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și UPC LTD Korea, având ca obiect echipamente de protecție pentru asigurarea stocurilor de urgență medicală (complet combinezon inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte) pentru care s-a încheiat contractul subsecvent nr. 115839/19.03.2020 și Acordul-cadru nr. 2217/31.03.2020 încheiat între Oficiul Național de Achiziții Publice și GSC Consulting and Management AG Elveția, având ca obiect furnizarea a 250 de Ventilatoare Medicale AEONMED VG70 pentru care s-a încheiat contractul subsecvent nr. 115965/01.04.2020, având ca obiect furnizarea a 150 de  Ventilatoare Medicale AEONMED VG70, cu valabilitate până la data de 15.05.2020, valoarea totală a contractului fiind de 6.450.000 Euro fără TVA.

 

La Contractul încheiat de IGSU și UPC LTD Korea s-au constatat: nerecuperarea de către IGSU a costului de transport aferent cantității de 375.425 de seturi de combinezoane, efectuat de autoritățile publice implicate pentru aducerea în România, în regim de urgență, a produselor contractate, deși transportul tuturor combinezoanelor era o obligație contractuală în sarcina furnizorului; efectuarea de către IGSU a transportului intern aferent echipamentelor de protecție importate până la 09.06.2020 (cantitatea de 1.240.575 de combinezoane).

 

Pentru transportul unor cantități din produsele contractate, pe lângă transportul suportat de furnizor, au fost solicitate Ministerului Apărării Naționale de către șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, zboruri atât cu aeronave ale Statului Major al Forțelor Aeriene pe ruta Frankfurt – Otopeni, cât și cu aeronave NATO, pentru aducerea cât mai rapidă a acestor produse, având în vedere contextul creat la nivel național și lipsa materialelor de protecție.

 

Astfel, obligația contractuală a UPC LTD de transport a tuturor produselor a fost îndeplinită parțial, în condițiile în care costul total al transportului este stipulat clar în contractul subsecvent la valoarea de 2.200.000 de dolari. Prin urmare, se impune recuperarea contravalorii transportului extern neefectuat de furnizor ci de autoritatea contractantă, precum și costurile suportate de către IGSU pentru transportul intern al echipamentelor de protecție importate, costuri nestipulate în contractul subsecvent încheiat, deoarece destinația finală nu este indicată.

 

Referitor la Acordul-cadru nr. 2217/31.03.2020 încheiat între Oficiul Național de Achiziții Centralizate și GSC Consulting and Management AG Elveția, având ca obiect furnizarea a 250 de Ventilatoare Medicale AEONMED VG70, Curtea de Conturi, pe baza notei transmise de IGSU, a concluzionat că GSC Consulting and Management AG nu a constituit garanția de bună execuție în valoare de 32.250 Euro, nu a livrat niciun produs din cele 150 de ventilatoare medicale VG70 care au făcut obiectul contractului subsecvent și nici nu a returnat avansul acordat de IGSU în valoare de 1.935.000 euro, deși a fost notificată în acest sens.

 

Totodată, ONAC nu a declarat inacceptabilă oferta prezentată de SC Romwine&Coffee SRL pentru achiziționarea de măști de protecție tip FFP2 și FFP3, care nu a depus Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului odată cu depunerea ofertei, condiție de respingere a acesteia.

 

În cazul procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. 1841/17.03.2020 încheiat cu Romwine&Coffee SRL, ONAC a stabilit oferta câștigătoare fără a fi respectată condiția legală ca operatorul economic desemnat câștigător pentru loturile 3 și 4 să îndeplinească criteriile privind calificarea deoarece, potrivit informațiilor conținute în certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, depus ulterior, singurele activități autorizate ale operatorului economic erau „Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe” (cod CAEN 4781), „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor” (cod CAEN 8230) și „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente” (cod CAEN 5621). Prin urmare, operatorul economic nu avea calificarea necesară și nu avea capacitatea profesională și nici experiența de a furniza produse din domeniul sănătății. Gestionarea unui contract în valoare de aproximativ 10 milioane de euro este dificilă pentru o firmă lipsită de experiență, fiind înființată în data de 14.03.2019 (de aproximativ un an), cu o cifră de afaceri pe anul 2019 de 47.870 lei (aproximativ 10.000 de euro) și un singur salariat.