Acte și documente necesare pentru succesiune în 2024

Acte și documente necesare pentru succesiune în 2024. Succesiunea reprezintă modalitatea prin are familia poate beneficia de bunurile rămase după decesul unui membru, în mod regla.

Succesiunea este reglementată în Codul Civil, iar pentru a se putea realiza, e nevoie de mai multe documente acte.

Astfel, actele necesare pentru succesiune în 2024 sunt următoarele:

Acte și documente necesare pentru succesiune în 2024

  • Cerere-tip; Certificat de deces (în original) al persoanei pentru care se face succesiunea;
  • Certificat de atestare fiscală care atestă că persoana decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat;
  • Certificat de naștere și căsătorie pentru soțul supraviețuitor, după caz;
  • Certificat de naștere și de căsătorie, după caz, dar și alte acte de identitate pentru moștenitori;
  • Acte de proprietate pentru bunurile lăsate moștenire;
  • Testament, în cazul în care există unul;
  • Acte de identitate moștenitori.

Trebuie menționat și că doar anumite persoane au drept legal la succesiune în 2024. Conform Codului Civil, este vorba despre moștenitorii legali.

Iar aceștia se împart în mai multe clase, în funcție de gradul de rudenie astfel:

  • Clasa I – soțul supraviețuitor, descendenții (copiii defunctului, copiii copiilor acestora și așa mai departe, fără limitare cu privire la gradul de rudenie),
  • Clasa a II-a și a III-a – ascendenții (părinții, bunicii și așa mai departe) Clasa a IV-a – colateralii până la gradul al patrulea inclusiv (unchi, mătuși ai defunctului, veri primari și frații și surorile bunicilor defunctului).

În cazul în care există rude din clasa I și acestea nu renunță la drepturile lor, rudele aparținând celorlalte clase nu au drept de moștenire legală.

Totodată, averea unei persoane decedate se împarte egal între rudele din aceeași clasă și același grad de rudenie. Totuși, fiecare clasă de moștenitori trebuie să împartă moștenirea cu soțul supraviețuitor.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri