AFM: Până pe 14 august, au fost depuse 115 proiecte pentru prima etapă a programului Casa Verde

Prima etapă, care trebuia iniţial să se deruleze în perioada 15-31 iulie, are alocate 150 milioane lei, dar la 31 iulie AFM avea înregistrate numai 25 de proiecte. Astfel, AFM a extins perioada iniţială de două ori, mai întâi până pe 6 august, iar apoi până pe 14 august.

„Proiectele depuse până acum au depăşit aşteptările noastre, în condiţiile în care ne aşteptam la depunerea a circa 80 de asemenea solicitări. Este un lucru îmbucurător că există atât de mult interes”, au spus reprezentanţii biroului de presă al AFM, pentru NewsIn.

Potrivit datelor AFM, au fost depuse proiecte „pentru cele două categorii de beneficiari, conform Ordinului nr. 565/2009”, respectiv pentru clădiri publice şi pentru asociaţiile de proprietari sau locatari.

AFM va admite şi proiectele ajunse în cursul săptămânii viitoare care poartă data poştei 14 august 2009.

Banii pentru acest program sunt administraţi de autorităţile locale, de aceea, persoanele care doresc să monteze panouri solare, pompe de căldură sau centrale eoliene trebuie să se adreseze mai întâi asociaţiei de locatari, care apoi poate să facă demersuri la autorităţile publice locale pentru includerea în program. De asemenea, primăriile şi consiliile locale pot depune proiecte pentru unităţile publice (cămine de copii şi de bătrâni, şcoli, grădiniţe etc.) pe care le au în administrare sau în proprietate.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, declara recent, că numai asociaţiile de locatari care sunt branşate la sistemul centralizat de încălzire pot beneficia de finanţări prin programul Casa Verde pentru montarea de panouri solare pe bloc, iar cei care s-au debranşat se pot racorda din nou.

După încheierea perioadei de depunere a proiectelor, preşedintele AFM va numi Comisia de analiză, care va verifica documentele prezentate de solicitant şi va spune dacă proiectele sunt eligibile sau nu.

„Lista unităţilor administrativ-teritoriale aprobate şi lista celor respinse se va publica pe site-ul AFM, după finalizarea procedurii de analiză şi evaluare. Unităţile administrativ-teritoriale nemulţumite de decizia comisiei de avizare pot depune o contestaţie la sediul AFM, în termen de 3 zile de la data afişării pe pagina de internet a listelor cu proiectele aprobate şi cele respinse. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului mediului, în termen de 7 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor”, a mai anunţat AFM.

A doua etapă a programului de completare sau înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care duc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului va avea loc între 1 şi 15 septembrie şi are un buget de 160 milioane lei.

Ministerul Mediului a anunţat că ţinta programului este de îmbunătăţire a calităţii aerului, apei şi solului, prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

România va trebui ca în 2020 să producă 24% din energie din resurse regenerabile, cu 6 puncte procentuale mai mult decât obţine în prezent din hidroenergie şi biomasă.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed