CE vrea să ajute şomerii prin ameliorarea eficienţei serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă

Propunerea ar urma să răspundă mai bine nevoilor celor 26 de milioane de şomeri din UE, precum şi celor şi ale angajatorilor, întrucât cele mai recente statistici arată că, în pofida şomajului record înregistrat actualmente în Europa, în UE există 1,7 milioane de locuri de muncă vacante.

 

CE consideră că eficacitatea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă este esenţială pentru implementarea efectivă de către statele membre a politicilor privind ocuparea forţei de muncă, cum ar fi ‘garanţia pentru tineret’, deoarece serviciile publice de ocupare a forţei de muncă sunt în măsură să îi consilieze pe cei în căutarea unui loc de muncă cu privire la oportunităţile de formare profesională, de ucenicie, de stagiu şi de aprofundarea studiilor adaptate la situaţia lor şi la cerinţele angajatorilor.

 

‘Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, care joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte politicile active în domeniul pieţei forţei de muncă, este esenţială pentru soluţionarea şomajului ridicat’, a declarat comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor, în cadrul unei conferinţe de presă.

 

‘Această propunere ar ajuta serviciile publice de ocupare a forţei de muncă să îndeplinească acest rol esenţial şi ar contribui la o mai bună coordonare europeană a politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă’, a adăugat el.

 

Decizia propusă ar duce la constituirea unei platforme pentru compararea performanţei serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă pe baza unor criterii de referinţă relevante, identificând totodată cele mai bune practici şi promovând învăţarea reciprocă. CE notează faptul că şi serviciile publice de ocupare a forţei de muncă au arătat că, odată cu punerea în practică a unui astfel de sistem, problemele de pe piaţa forţei de muncă ar putea fi identificate mai de timpuriu.

 

Reţeaua ar urma să ajute statele membre să implementeze recomandările specifice fiecărei ţări privind îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, adoptate de Consiliul UE în cadrul semestrului european. Opt ţări au primit astfel de recomandări specifice, printre care şi România.

 

‘Calitatea serviciilor de activare profesională în sectorul public, de căutare a unui loc de muncă şi de reorientare profesională este, în continuare relativ scăzută. Capacitatea administrativă redusă nu permite formularea eficientă de politici active în domeniul pieţei forţei de muncă prin furnizarea de servicii personalizate de calitate, aşa cum nu permite nici o mai bună integrare a a politicilor active şi pasive în domeniul pieţei forţei de muncă’, se notează în recomandările de ţară din 2013 pentru România, unde se subliniază în primul situaţia îngrijorătoare în rândul tinerilor.

 

Comisarul Andor a precizat că exemple de bune practici sunt de pildă cele din Austria, Germania şi Olanda, care au reuşit să menţină şomajul la un nivel redus în timpul crizei. El a precizat că trebuie făcută o distincţie între reforma EURES (Reţeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă), la care CE lucrează în prezent şi care ar putea creşte mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor, şi prezenta propunere a CE, care se axează pe instituirea de criterii de performanţă, schimbul de bune practici şi stimularea mobilităţii forţei de muncă în cadrul aceluiaşi stat.

 

Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă urmează să discute pe tema sporirii cooperării cu ocazia reuniunii la nivel înalt privind şomajul în rândul tinerilor care va avea loc la Berlin, în data de 3 iulie. Se aşteaptă ca aceste servicii să prezinte măsuri concrete de implementare a ‘garanţiei pentru tineret’ şi să discute modul în care ar putea să îşi acorde sprijin reciproc în acest domeniu.

 

Decizia propusă va fi înaintată Consiliului de Miniştri al UE şi Parlamentului European în vederea adoptării şi ar urma să fie pusă în aplicare începând din 2014. Odată ce propunerea de decizie este adoptată, fiecare stat membru va desemna un membru şi un membru supleant din conducerea superioară a serviciului său public de ocupare a forţei de muncă care să facă parte din consiliul de administraţie al reţelelor de servicii publice de ocupare a forţei de muncă. La rândul ei, CE ar urma să desemneze şi ea un membru şi un membru supleant în acest consiliu de administraţie.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed