Controale ale comisarilor Gărzii de Mediu la Electrocentrale Craiova II – Au fost aplicate patru sancţiuni în valoare de 300.000 de lei / Comisarii au notificat APM, în vederea suspendării Autorizaţiei Integrate de Mediu a operatorului economic

0
Controale ale comisarilor Gărzii de Mediu la Electrocentrale Craiova II – Au fost aplicate patru sancţiuni în valoare de 300.000 de lei / Comisarii au notificat APM, în vederea suspendării Autorizaţiei Integrate de Mediu a operatorului economic

În perioada 2020-2022, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj a făcut 13 controale la Sucursala Electrocentrale Craiova II şi a aplicat 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 300.000 lei   

În anul 2020 au fost făcute cinci controale, iar pentru nerespectarea legislaţiei privind emisiile industriale, au fost aplicate 2 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 150.000 lei.  

În anul 2021, au fost făcute alte patru controale la acelaşi operator, trei dintre acestea fiind realizate în urmă sesizărilor primite, în care erau semnalate aspecte privind producerea unei deversări de cenuşa pe terenuri extravilane, ca urmare a apariţiei unor fisuri în ţevile de transport pentru cenuşă ce aparţin CET II/ ca urmare a spulberărilor de pulberi sedimentabile în zona apropiată Complexului Energetic – SE Craiova ÎI.   

”Măsurile impuse au fost de refacere a terenului afectat, precum şi de a lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile, precum şi adoptarea unor tehnologii de exploatare ale instalaţiilor de ardere care să reducă la minim poluarea. Pentru nerespectarea prevederilor legale, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 50.000 lei”, a transmis Garda de Mediu.  

În 2022 au fost efectuate patru verificări la punctul de lucru al SE Craiova II, la Depozitul de zgură şi cenuşă Valea Mănăstirii, precum şi în zonele de pe malurile râului Valea Şarpelui în care existau pulberi sedimentabile provenite de la acest operator.   

”În perioada 31.01.2022-01.02.2022, la finalizarea verificărilor de la punctul de lucru al SE Craiova II, Craiova, comisarii GNM au aplicat o amendă în cuantum de 100.000 lei şi au fost impuse măsuri operatorului economic în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile, precum şi adoptarea acelor tehnologii de exploatare ale instalaţiilor de ardere astfel încât să reducă la minim poluarea”, a mai transmis Garda de Mediu.  

Ca urmare a neconformităţilor constatate, Comisariatul Judeţean Dolj a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în vederea suspendării Autorizaţiei Integrate de Mediu a operatorului economic.  

”Totodată, GNM – CJ Dolj a reiterat şi solicitarea de monitorizare cu laboratorul specializat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj a pulberilor sedimentabile, ţinând cont de cele constatate în teren de către reprezentanţii GNM Comisariatul Judeţean Dolj”, a mai precizat sursa citată.  

De asemenea, în data de 18.04.2022, în urmă unei noi verificări, a fost impusă măsura că SE Craiova II să elaboreze un Program/Plan de salubrizare a zonelor afectate de depozitari de cenuşă şi zgura identificate.   

• Măsuri stabilite:   

1. Întocmirea Planului/Programului de salubrizare a zonelor afectate de depozitari de cenuşă şi zgura.  

2. Salubrizarea zonelor identificate cu depozitari de pulberi sedimentabile.   

3. Deşeurile de zgura şi cenuşă rezultate în urmă acţiunii de salubrizare, vor fi transportate cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României şi vor fi depuse pe depozitul de zgura şi cenuşă din Valea Mănăstirii .   

Totodată APM DOLJ a emis NOTIFICAREA PREALABILĂ nr. 4797/13.05.2022, înregistrată la GNM CJ DOLJ sub nr. 1138/17.05.2022, prin care operatorului economic i s-a adus la cunoştinţă faptul că este obligat să îndeplinească măsurile stabilite de reprezentanţii GNM CJ Dolj, în termen de 60 de zile de la primire.