AcasăEconomieDrepturi de autor. Descarcă aici Declaraţiile de contribuţii sociale

Drepturi de autor. Descarcă aici Declaraţiile de contribuţii sociale

Descarcă declaraţia de Pensii
Descarcă declaraţia de şomaj
Descarcă declaraţia de sănătate

Declaraţiile se depun , o singură dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care s-au realizat veniturile la casă teritorială de pensii, la agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau la casă de asigurări de sănătate

Dar, în caz că cuantumul veniturilor se schimbă ai obligaţia să actualizezi declaraţiile în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării venitului.

În situaţia în care nu se fac venituri trebuie notificat acest fapt la cele trei case de asigurări, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii situaţiei.

Persoanele care realizează venituri de natură profesioanala ocazional depun declaraţiile ori de câte ori realizează venituri, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care au realizat aceste venituri

Termenele de declarare constituie şi termene de plată a contribuţiilor individuale pentru asigurările sociale, asigurările de şomaj.

Pentru asigurările de sănătate, virarea contribuţiei în procent de 5,5%se face trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

Plată contribuţiilor individuale se efectuează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi în contul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sananate;

Pentru neachitarea contribuţiilor la termenele scadenţe se plătesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Codului Fiscal.

Se dau amenzi pentru:

  • necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de casele de pensii, precum şi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă – amendă de la 300 lei la 600 lei
  • comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate – amendă de la 300 lei la 600 lei
  • nedepunerea la termen a declaraţiilor de asigurare – amendă de la 2500 lei la 5000 lei

Ultimele Articole