Eforturile României de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, recunoscute la CoE

Lichtenstein, desemnată ţară raportoare pentru România, a propus adoptarea raportului de progrese şi a apreciat că „România a făcut un progres semnificativ şi de succes în implementarea recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară Internaţională privind spălarea banilor – FATF-GAFI ” în acest domeniu.

Raportul de ţară a fost adoptat în iulie 2008, când României i s-au făcut o serie de recomandări. Raportul de progres al României, dezbătut în cadrul Plenarei Moneyval, cuprinde măsurile recent adoptate de instituţiile naţionale competente pentru a da curs recomandărilor primite. Delegaţia României a prezentat modificările substanţiale ale cadrului juridic şi instituţional în acest domeniu întreprinse în intervalul 2008 – 2009.

Astfel, România a reuşit transpunerea completă a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 care stabileşte măsurile de punere în aplicare a unei alte directive (2005/60/CE) a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la definiţia „persoanelor expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi la exonerarea pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată.

De asemenea, au fost prezentate îmbunătăţirile aduse cadrului normativ intern (prin OUG 202/2008) privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, din perspectiva modului în care transpune Recomandarea Specială nr. III  a Grupului Internaţional de Acţiune Financiară (FATF) privind blocarea fondurilor pentru prevenirea finanţării terorismului.

Delegaţia română participantă la susţinerea raportului de progres al României a fost compusă din reprezentanţi ai principalelor instituţii implicate, respectiv Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care a asigurat şi conducerea delegaţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei  şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Banca Naţională a României,  Ministerul Finanţelor Publice, Serviciul Român de Informaţii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

România este din anul 1999 stat membru al Comitetului de experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei, care monitorizează şi evaluează măsurile adoptate de statele membre în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, conform celor 40 de recomandări şi nouă recomandări speciale elaborate de Grupul de Acţiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF/GAFI).

Conform regulilor de procedură ale Comitetului Moneyval, fiecare ţară este supusă unei runde de evaluare, care se finalizează cu adoptarea unui raport de evaluare. Ulterior, statele prezintă rapoarte de progres la un an după adoptarea raportului de evaluare mutuală, care se discută în Plenara Moneyval. În urma rapoartelor de progres, procedura continuă cu actualizări de rutină periodice, prezentarea unui raport de progres mai cuprinzător sau cu prezentarea unui raport de conformitate, după cum, în urma discutării raportului de progres, Plenara Moneyval apreciază drept suficiente informaţiile furnizate de statul evaluat şi progresele raportate,  consideră că este nevoie de informaţii suplimentare sau, respectiv, consideră insuficient progresul realizat în remedierea deficienţelor evidenţiate în raportul anterior de evaluare.

România a susţinut, la 22 septembrie, primul raport de progres, care se discută la un an după adoptarea raportului de evaluare reciprocă în cadrul celei de-a treia runde de evaluare (iulie 2008). Acest din urmă raport evidenţia că, la nivelul anului 2007, România pusese în aplicare  majoritatea celor 40 + 9 Recomandări FATF.

Contribuţia Ministerului Afacerilor Externe la raportul de progres al României priveşte, în special, implementarea recomandării speciale III privind obligaţia de blocare a fondurilor şi a resurselor economice pentru prevenirea finanţării terorismului. În acest domeniu, Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de instituţie coordonatoare la nivel naţional a implementării sancţiunilor internaţionale, a gestionat elaborarea OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale care stabileşte mecanismul instituţional şi procedural pentru blocarea fondurilor şi a resurselor economice, în conformitate cu această recomandare, precum şi cu standardele şi bunele practici dezvoltate la nivel comunitar. 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed