AcasăEconomieFederaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie cere Guvernului să respecte independenţa...

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie cere Guvernului să respecte independenţa decizională a ANRE şi recunoaşterea costurilor realizate de operatorii de distribuţie

”Proiectul de OUG propus în analiză în şedinţa de Guvern din 15 martie a.c. contravine principiului independenţei autorităţii de reglementare şi riscă să stopeze dezvoltarea infrastructurii energetice a României, într-un moment esenţial şi sensibil pentru sector. Articolul 2 (2), inclus în proiectul de OUG, publicat în consultare publică, în data de 13 martie a.c., pune sub semnul întrebării neutralitatea deciziilor autorităţii naţionale de reglementare a energiei. Conform legislaţiei europene şi naţionale, autorităţile de reglementare trebuie să fie independente atât de interesele industriei, cât şi de guvern. Astfel, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este autoritate administrativă autonomă, sub control parlamentar, independentă decizional, organizatoric şi funcţional”, menţionează ACUE.

Operatorii de distribuţie desfăşoară o activitate reglementată. Metodologia de determinare a tarifelor implică obligativitatea asigurării viabilităţii financiare a societăţilor de distribuţie, arată federaţia.

Federaţia ACUE arată că ”înţelege” că pachetul de măsuri de intervenţie, adoptat de Parlamentul României în anul 2022, a avut în vedere respectarea unui principiu agreat la nivelul statelor membre, iar măsura îngheţării tarifelor de distribuţie şi transport a avut un caracter temporar, numai pentru perioada aprilie 2022 – aprilie 2023, ”cu înţelegerea evidentă că, la finalul acestei perioade, se va reveni la reglementările în vigoare, în cazul de faţă la metodologia ANRE de calcul şi de recunoaştere a tarifelor reglementate”.

”Pentru a depăşi provocările tranziţiei energetice şi securităţii aprovizionării, respectarea cadrului de tarifare este o conditie sine qua non pentru asigurarea necesarului de investiţii. Preocuparea statului român trebuie să se orienteze spre modele de remunerare şi de stimulare eficiente şi orientate spre viitor pentru a permite transformarea reţelei şi tranziţia energetică. Pe sens invers, de această dată, statul român propune soluţii care vor duce implicit la blocarea şi întârzierea investiţiilor în sectorul de distribuţie”, arată Daniela Dărăban, directorul executiv al ACUE.

În contextul crizei energetice, în anul 2022, operatorii de distribuţie au depus eforturi consistente pentru a asigura lichidităţile necesare derulării programelor de investiţii şi mentenanţă, pentru optima funcţionare a reţelelor, astfel încât calitatea serviciilor prestate clienţilor să nu aibă de suferit. Au fost investite aproximativ 2 miliarde lei în distribuţia de energie electrică şi aproximativ 1 miliard de lei în distribuţia de gaze naturale, conform datelor centralizate la nivelul Federaţiei ACUE, pentru anul 2022.

Operatorii de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale au investit, în total, 10,5 miliarde lei în perioada 2018-2021, conform datelor publicate de ANRE.

”Pentru a îndeplini obiectivele de decarbonizare şi a se menţine în tendinţele de evoluţie la nivel european, precum şi în line cu legislaţia naţională (ex. “gratuitatea” racordărilor şi extinderilor de reţele), operatorii de distribuţie au suplimentat deja bugetele de investiţii pentru modernizarea şi extinderea reţelelor, racordarea clienţilor noi, integrarea surselor de energie regenerabilă în creştere, adaptarea reţelelor de distribuţie la standardele „H2 ready”, integrarea electromobilităţii, digitalizarea şi securizarea sistemelor de distribuţie. Mai mult, sectorul de distribuţie de energie trebuie să beneficieze de un cadru de reglementare coerent şi aliniat cu aşteptările şi cerinţele clienţilor, din ce în ce mai mult interesaţi şi încurajaţi pentru adoptarea unor soluţii energetice eficiente (ex. prosumatori, contorizare inteligentă), nerealizabile în lipsa unor reglementări care să respecte acest obiectiv comun”, precizează ACUE.

Conform sursei citate, fără un cadru de reglementare predictibil, transparent şi corect, România riscă să se confrunte cu provocări majore ale reţelelor de distribuţie de energie.

ACUE este Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie şi şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice şi la competitivitatea economiei româneşti, prin promovarea beneficiilor pieţei libere, a practicilor concurenţiale corecte şi a mecanismelor care contribuie la buna funcţionare a pieţelor de energie electrică şi de gaze naturale. ACUE are 23 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu un număr total de 22.500 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.

Ultimele Articole