AcasăEconomieFondul de Garantare a Asiguraţilor: Contractele de asigurare încheiate cu Euroins rămân...

Fondul de Garantare a Asiguraţilor: Contractele de asigurare încheiate cu Euroins rămân valabile până la expirare / Paşii pentru denunţarea poliţelor

”Contractele de asigurare încheiate cu Societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situaţii:

–      titularul poliţei denunţă contractul de asigurare

–        se împlineşte termenul legal de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care poliţele de asigurare încetează de drept.

–        lichidatorul judiciar numit de instanţă odată cu deschiderea în instanţă a procedurii falimentului denunţă poliţele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului”, anunţă FGA.

În privinţa încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acţiunea de denunţare a poliţei de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvenţă/faliment.

Paşi de făcut pentru denunţarea poliţelor:

–         Transmiteţi o solicitare de denunţare la Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A .Email contact: 

–         Transmiteţi la FGA, o cerere de restituire-Anexa 9, completând online formularul dedicat, pe site-ul FGA: 

Solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

–         Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

–         Copie act identitate

–         Copie poliţă de asigurare;

–         Copie dovada plăţii primelor de asigurare, în cazul plăţii primelor în rate                             

–         Dovada denunţării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA precizează că va înregistra cererile de plată şi le va analiza în ordinea primirii şi înregistrării.

 

Ultimele Articole