AcasăEconomieGuvernul a adoptat bugetul de stat pentru anul 2023 / Punctul de...

Guvernul a adoptat bugetul de stat pentru anul 2023 / Punctul de pensie este majorat cu 12,5%, iar pensiile militare sunt indexate cu procente între 1 şi 12,5% / Urmează ca Parlamentul să adopte proiectul

„Proiecte de legi care vor merge în această spre Parlament pentru dezbatere şi vot”, a mai explicat Câciu, la finalul şedinţei Executivului.

Bugetul reflectă viziunea responsabilă de politici fiscale şi bugetare a României şi a fost conceput realist, coerent şi responsabil, cu importante fonduri direcţionate către susţinerea investiţiilor, concomitent cu sprijinirea  grupurilor vulnerabile, arată Guvernul, în comunicatul de presă.

Bugetul pe anul 2023 a fost construit pe o ţintă de deficit bugetar cash estimată la 4,40% din PIB şi deficit ESA estimat la 4,40% din PIB, în scădere de la 80 miliarde lei, 5,74% din PIB. Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creştere economică de 2,8% prevăzută pentru anul 2023.

Cheltuielile destinate investiţiilor însumează aprox. 112,1 miliarde lei, reprezentând aproximativ 7,22% în PIB, remarcându-se un vârf de investiţii în acest an, datorat finalizării cadrului de programare financiar 2014-2020, fiind ultimul an de eligibilitate, precum şi continuarea proiectelor pe PNRR şi demararea noului cadru de programare 2021-2027.

Pachetul de măsuri de plafonare şi compensare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale va continua să protejeze cetăţenii şi economia de creşterea preţurilor şi de efectele crizei energetice.

Principiile de bază ale acestui proiect de buget sunt: transparenţa, evitarea risipei banului public, reconsiderarea priorităţilor de finanţare în acord cu noile provocări europene, accelerarea oportunităţii de utilizare a fondurilor europene 2021 – 2027 şi a celor alocate reformelor finanţate din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă pentru creşterea rezilienţei economiei româneşti.

De asemenea, susţinerea mediului de afaceri este o altă coordonată a construcţiei bugetare pe anul 2023 prin sprijinirea sectorului IMM, caracterizat prin dinamism şi diversitate,  prin finanţarea unor programe importante.

Totodată, elaborarea bugetului are în vedere întărirea guvernanţei corporative la companiile de stat în vederea îmbunătăţirii performanţei acestora, prin utilizarea celor mai bune practici la nivel european.

Ce prevede proiectul de lege privind plafoanele bugetare

Proiectul de lege aprobat de Guvern face parte din pachetul legislaţiei bugetare pentru anul 2023 şi stabileşte ţintele obligatorii pentru o serie de indicatori bugetari prevăzuţi în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare.

Scopul acestui proiect este alocarea, cu eficienţă, a fondurilor publice, o mai bună disciplină fiscală şi o mai mare responsabilitate a ordonatorilor principali de credite în cheltuirea banilor publici.

Proiectul de lege este corelat Strategiei fiscal – bugetare pentru perioada 2023-2025, care stabileşte principiile, obiectivele şi priorităţile fiscal bugetare ale Guvernului pentru perioada 2023-2025. 

Astfel, potrivit proiectului de lege, pentru anul 2023, soldul bugetar este estimat la -4,40 % din P.I.B, iar cheltuielile de personal la 8,2 % din P.I.B., în timp ce pentru anul 2024, soldul bugetar va fi de – 2,95 % din P.I.B., iar cheltuielile de personal de 7,9 % din P.I.B.

Pentru anul 2023, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 49,8 % din produsul intern brut luând în considerare potenţialele prefinanţări ce vor putea fi atrase în condiţiile favorabile ale pieţelor financiare, precum şi eventualele evoluţii sub aşteptări atât ai indicatorilor macroeconomici cât şi ai pieţelor financiare.

În anul 2023, plafonul privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000 milioane lei fiecare.

Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, este de 40.000 milioane lei.

Bugetul pe anul 2023 a fost construit pe o ţintă de deficit bugetar cash estimată la – 4,40 % din PIB şi deficit ESA estimat la  -4,40 % din PIB, mai indică sursa citată.

Măsurile care stau la baza construcţiei bugetare pe anul 2023 şi perspectiva 2024-2025, precum şi evoluţia descendentă a deficitului bugetar pe termen mediu indică tendinţa clară de eliminare graduală a politicii fiscale pro-ciclice, iar în anul 2023 se continuă consolidarea fiscală astfel încât revenirea la ţinta de deficit bugetar sub 3% din PIB prevăzut în Tratatul de la Maastricht, să fie atinsă în anul 2024.

Măsurile cu privire la pensii / Punctul de pensie creşte cu 12,5% faţă de anul 2022, la 1.785 lei 

 

– Pensiile militare de stat aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, cu procente între 1 şi 12,5%, potrivit marjelor stabilite în Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 

– Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei.

 

– Este acordat un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, în funcţie de veniturile lunare realizate. 

 

(1) Ajutorul financiar se plăteşte, din oficiu, în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:

 

– în cuantum de 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

– în cuantum de 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi  2.000 lei, inclusiv;

– în cuantum de 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi  3.000 lei, inclusiv.

 

(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plăteşte în două tranşe, în lunile ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:

 

– în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

– în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi  2.000 lei, inclusiv;

– în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi  3.000 lei, inclusiv.

– Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:

 

a) invalizilor de război:

 

– 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;

– 1.300 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;

– 1.170 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;

 

b) veteranilor de război:

 

– 780 de lei lunar;

 

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:

 

– 780 de lei lunar.

 

Susţinerea mediului de afaceri este o altă coordonată a construcţiei bugetare pe anul 2023, prin sprijinirea sectorului IMM, prin finanţarea unor programe importante, cum ar fi: 

 

– Programul ”Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii”, include scheme de ajutor de stat care se aplică atât întreprinderilor mari cât şi IMM-urilor, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii, creării de noi locuri de muncă, precum şi modernizarea sau dezvoltarea IMM-urilor;

 

– Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

– Scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare;

 

– Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

 

– Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, cu modificările şi completările ulterioare;

 

– Scheme de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST,

 

– Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina,

 

– Programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

 

Instituţii cu alocări mai mari faţă de anul 2021

 

Ministerul Afacerilor Interne: 25,5 miliarde lei (+12,17%)

Ministerul Agriculturii: 25,2 miliarde lei (+7%)

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului: 4 miliarde lei (+3%)

Ministerul Apărării: 35,2 miliarde lei (+52%)

Ministerul Cercetării: 3,189 miliarde lei (+69,7%)

Ministerul Culturii: 1,24 miliarde lei (+20,6%)

Ministerul Dezvoltării: 12,6 miliarde lei (+31,3%)

Ministerul Economiei: 702 milioane lei (+0,08%)

Ministerul Educaţiei: 32,5 miliarde lei (+7%)

Ministerul Familiei: 620,7 milioane lei (+619%)

Ministerul Finanţelor: 6,4 miliarde lei (+5%)

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: 11,7 miliarde lei (+29,7%)

Ministerul Mediului: 3,76 miliarde lei (+76,6%)

Ministerul Transporturilor: 23,3 miliarde lei (+16,6%)

Secretariatul General al Guvernului: 3,29 miliarde lei (+20%

Consiliul Concurenţei: 73,9 milioane lei (+9,4%)

Curtea de Conturi: 432,3 milioane lei (+18%)

Consiliul Superior al Magistraturii: 245,5 milioane lei (+18%)

 

Instituţii cu diminuări ale alocărilor bugetare 

 

Ministerul Afacerilor Externe – 1,286 miliarde lei (- 2,88%)

 

Ministerul Energiei: 2,96 miliarde lei (-64%)

 

Ministerul Justiţiei: 2,9 miliarde lei (-51,7%)

 

Ministerul Muncii: 60,9 miliarde lei (-4%)

 

Ministerul Public: 1,67 miliarde lei (-5,7%)

 

Ministerul Sănătăţii: 23,3 miliarde lei (-6,3%)

Ministerul Sportului: 580,9 milioane lei (-3,5%)

 

 

Ultimele Articole