AcasăEconomieGuvernul a aprobat participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru...

Guvernul a aprobat participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene: Contribuţia României la suma totală garantată este de 60.453.864 euro

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201.

Prin actul normativ se reglementează cadrul legal pentru a permite participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională acordată Ucrainei de către UE, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628, precum şi autorizarea Guvernului României, prin Ministerul Finanţelor, pentru semnarea Acordului de garantare dintre România şi Comisia Europeană.

Contribuţia României la suma totală garantată este de 60.453.864 euro.

Potrivit Guvernului, prin acest proiect de lege se instituie o derogare de la prevederile art. 4 din OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, actul normativ cuprinde elemente legate de intrarea în vigoare a acordului de garantare şi aplicarea acestuia; asimilarea obligaţiilor ce revin României, în cadrul acestuia cu obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale; aspecte legate de sursele de acoperire a obligaţiilor asumate, în cazul materializării riscului de executare a garanţiei, precum şi destinaţia sumelor recuperate.

Acordul de garantare va fi semnat de partea română după aprobarea legii de către Parlament.

Ultimele Articole