INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 27,8% în primele şapte luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

0
24
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 27,8% în primele şapte luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

”Comenzile noi din industria prelucrătoare, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 20 21 , comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 20 20 , au crescut pe ansamblu cu 2 7 , 8 %, datorită creşterilor înregistrate în indu stria bunurilor intermediare (+3 6 , 4 %) , i ndustria bunurilor de capital (+27,1%) şi în industria bunuri lor de folosinţă îndelungată (+ 26 , 4 %) . I ndustria bunurilor de uz curent a scăzut cu 0 , 8 %”, arată datele INS.

Comenzile noi din industria prelucrătoare, în luna iulie 2021 , comparativ cu luna precedentă, au sc ă zut pe ansamblu cu 5 , 2 %, ca urmare a sc ă derilor înregistrate în ind ustria bunurilor de capital ( – 1 0 , 6 %) şi în ind u stria bunurilor de uz curent ( – 0 , 3 %) . C reşteri au înregistrat industria bunuri lor de folosinţă îndelungată (+ 11 , 8 %) şi ind u stria bunurilor intermediare (+1 , 4 %).

Comenzile noi din industria prelucrătoare, în luna iulie 2021 , comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, au crescut pe ansamblu cu 20 , 9 %, datorită creşterilor înregistrate în indus tria bunurilor intermediare (+ 4 0 , 4 %) , industria bunurilor de capital (+ 15 % ) şi în industria bunuri l or de folosinţă îndelungată (+ 8 %) . I ndustria bunurilor de uz curent a sc ă zut cu 2 , 8 % .

Comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referinţă între un producător şi un client şi privesc livrările de bunuri şi servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care urmează a fi onorate. Nu sunt incluse taxele legate de produse (cum ar fi TVA), rabaturile şi discount – urile, atunci când acestea sunt acordate contractual.