INS: Produsul Intern Brut în trimestrul I al anului 2023, în creştere faţă de trimestrul I 2022

Produsul Intern Brut, pe serie brută, estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 318,557 miliarde lei preţuri curente, în creştere cu 2,4% faţă de trimestrul I 2022.

Produs Intern Brut, în creștere
Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,4% pe seria brută şi cu 2,9% pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din anul 2022.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2023 în varianta provizoriu (2), nefiind înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta provizoriu (1) publicată în comunicatul de presă din 8 iunie 2023.

Produsul Intern Brut a fost estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 394379,3 milioane lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,2% faţă de trimestrul IV 2022 şi cu 2,9% faţă de trimestrul I 2022.

Categorii de resurse
Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a crescut cu +0,1 puncte procentuale iar cea a valorii adăugate brute a scăzut cu -0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

– Construcţiile, cu o creştere a volumului de activitate de +0,3 puncte procentuale;

– Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii, cu o creştere a volumului de activitate de +0,3 puncte procentuale;

– Informaţii şi comunicaţii, cu o creştere a volumului de activitate de +0,2 puncte procentuale;

– Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială, cu o creştere a volumului de activitate de +0,2 puncte procentuale;

– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o scădere a volumului de activitate de -0,7 puncte procentuale.

Impozitele nete pe produs au înregistrat o creştere a volumului lor cu +1,6 puncte procentuale.

Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferenţe semnificative ale contribuţiei la modificarea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

– cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la +0,7% la +1,6%, ca urmare a creşterii volumului său de activitate de la 103,8% la 108,7%;

– formarea brută de capital fix, de la +2,4% la +1,9%, ca urmare a scăderii volumului său de activitate de la 113,2% la 110,4%.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2023 faţă de varianta provizorie (1), publicată în comunicatul de presă din 8 iunie 2023, fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri