Ministerul Educaţiei a virat inspectoratelor şcolare sumele necesare pentru plata burselor la termenul de 15 noiembrie

Ministerul Educaţiei anunţă, marţi seară, că a virat tuturor inspectoratelor şcolare din ţară sumele necesare pentru plata burselor şcolare pentru lunile septembrie şi octombrie. Metodologia de acordare a acestora prevede data de 15 noiembrie pentru virarea sumelor către beneficiari.

”Ministerul Educaţiei a virat către fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sumele aferente plăţii burselor şcolare, ceea ce permite respectarea, la nivel local, a termenului stabilit pentru plata către beneficiari, respectiv 15 noiembrie”, anunţă, marţi seară, Ministerul Educaţiei.

Instituţioa a precizat că sumele corespund necesarului solicitat de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru plata burselor pe lunile septembrie şi octombrie 2023.

”După data de 15 noiembrie, termenul-limită pentru plata burselor pe lunile septembrie şi octombrie 2023, Ministerul Educaţiei va solicita inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti situaţia plăţilor, pentru a identifica, dacă este cazul, eventualele disfuncţionalităţi, astfel încât acestea să fie remediate în cel mai scurt timp”, a mai transmis instituţia.

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 a condus la majorarea cuantumului burselor şcolare după cum urmează:

  • bursa de merit: de la 200 de lei/lună la 450 de lei/lună;
  • bursa socială: de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună;
  • bursa tehnologică: de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună.

Potrivit datelor transmise de către Ministerul Educaţiei la 1 noiembrie, peste 461.700 de elevi beneficiază în luna octombrie 2023 de bursă de merit. Situaţia este dinamică. 

”În funcţie de criteriile de acordare (media anuală/media de admitere), datele centralizate au evidenţiat faptul că 82,78% din totalul burselor de merit sunt acordate elevilor care se încadrează în tranşa de medii 8.00 – 10.00. De menţionat, de asemenea, faptul că 52,55% din totalul burselor de merit sunt acordate pentru rezultate obţinute pe tranşa de medii 9.50 – 10.00. 8,74% din totalul burselor de merit revin elevilor care se încadrează în tranşa de medii 5.00 – 7.99 şi 1,84% din totalul burselor de merit este generat de mediile sub 5.00. Raportat la numărul total de burse şcolare (peste 1.289.000), bursele acordate pentru medii situate pe această tranşă reprezintă 0,66%”, transmitea atunci Ministerul Educaţiei.

Instituţia preciza că 6,64% dintre bursele de merit sunt acordate pentru premii la etape judeţene sau naţionale ale olimpiadelor/competiţiilor şcolare şi extraşcolare.

”În anul şcolar 2022 – 2023 au fost acordate peste 260.500 de burse de merit şi peste 92.000 de burse de studiu, element ce relevă o majorare a numărului de beneficiari în acest an şcolar. De asemenea, aproape s-a dublat numărul burselor sociale: peste 738.800 în acest an şcolar, comparativ cu 389.490 de burse de ajutor social în anul şcolar anterior. Reiterăm că obiectivele burselor de merit care se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor anuale/a mediilor de admitere, vizează stimularea învăţării individuale, încurajarea unei competiţii constructive în fiecare clasă de gimnaziu şi liceu din România, reducerea disparităţilor  sociale, precum şi îmbunătăţirea mediei naţionale a rezultatelor obţinute de elevi, luând în calcul contextele de învăţare diferite, atât la examenele naţionale, cât şi la testările internaţionale”, a mai transmis atunci Ministerul Educaţiei.

Metodologia-cadru de acordare a burselor şcolare a fost elaborată în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabileşte explicit tipurile de burse şi principalele condiţii de acordare a acestora.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed