AcasăEconomieMinisterul Proiectelor Europene anunţă că a solicitat în acest an spre rambursare...

Ministerul Proiectelor Europene anunţă că a solicitat în acest an spre rambursare 3,8 mld. euro către Comisia Europeană

”În această perioadă, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene îşi concentrează resursele pentru a valorifica potenţialul generat de finanţările disponibile pentru perioadele de programare 2014-2020 şi 2021-2027, respectiv cele cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În ceea ce priveşte perioada 2014-2020, principalul obiectiv strategic la nivel instituţional este evitarea riscului de dezangajare a sumelor aferente programelor operaţionale, sprijinind accelerarea ritmului de implementare a proiectelor, pentru a maximiza numărul investiţiilor atinse până la finalul exerciţiului financiar”, anunţă, marţi seară, MIPE, într-un comunicat de presă.  

Ministerul Marcel Boloş precizează că unul dintre pilonii strategiei sale a fost să canalizeze resursele pentru 2014-2020 către investiţii inteligente care să însemne îmbunătăţirea impactului utilizării banilor europeni, pentru ca efectele generate să fie de durată.  

”Prin măsuri precum implementarea voucherelor sociale, măsura de ajustare a preţurilor pentru deblocarea şantierelor, pachetul de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediului de afaceri şi pachetul de 500 de milioane de euro pentru eficienţa energetică a autorităţilor locale, facem paşi importanţi în acest sens. Iar acestea sunt doar câteva dintre măsuri. În final, previziunile noastre arată că, pentru toate Autorităţile de Management, acoperim necesarul de declaraţii de cheltuieli de transmis Comisiei Europene în acest an, în vederea evitării dezangajării”, a transmis ministrul Marcel Boloş. 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că monitorizează permanent stadiul absorbţiei PO 2014-2020, prin şedinţe organizate lunar cu Autorităţile de Management, în cadrul cărora sunt analizate stadiul implementării, progresul înregistrat în vederea maximizării gradului de absorbţie, precum şi estimările privind realizarea ţintelor lunare asumate privind declaraţiile de cheltuieli transmise spre certificare. 

”În acest moment, pentru perioada 2014-2020, sumele totale primite de România de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanţări şi rambursări, aferente programelor finanţate din Fondurile Structurale şi de Investiţii – FESI (Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime) şi din Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane – FEAD (Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate), se situează la aproximativ 23,5 miliarde euro, din cele 35,7 miliarde euro, alocarea aferentă acestor programe”, anunţă MIPE.   

3 miliarde euro, solicitaţi spre decontare în ultimele 5 luni 

Potrivit MIPE, sumele solicitate Comisiei Europene pentru programele finanţate din Politica de Coeziune (PO Infrastructură Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistenţă Tehnică, PO Capital Uman) şi din FEAD (PO Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) sunt de aprox. 15,6 miliarde euro, din alocarea UE aferentă (24,6 miliarde euro). 

Din aceste sume, începând cu luna aprilie 2022, România a trimis solicitări de rambursare de 3 miliarde euro, din totalul de 3,8 miliarde solicitaţi în 2022. 

Pentru luna iulie, autorităţile de management au transmis Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor, declaraţii lunare de cheltuieli în valoare totală de aprox. 470 milioane euro.  

Ulterior, s-au transmis declaraţii de cheltuieli în valoare de 443 milioane euro, iar la nivelul autorităţilor de management sunt în pregătire declaraţii de cheltuieli de aprox. 114 milioane de euro, ce se vor transmite în perioada următoare, în conformitate cu estimările realizate. 

Peste 1.000 de contracte de finanţare semnate în ultimele 5 luni 

În ceea ce priveşte stadiul implementării programelor operaţionale finanţate în cadrul Politicii de Coeziune şi din FEAD, MIPE anunţă că autorităţile de management au semnat 14.109 contracte de finanţare  cu beneficiarii (MIPE– 5.575 contracte; MDLPA – 8.534 contracte), cu o valoare totală de aprox. 46,7 miliarde euro (MIPE – 32,1 miliarde euro; MDLPA – 14,6 miliarde euro). 

”Începând cu luna aprilie 2022, referitor la numărul total al contractelor semnate cu beneficiarii, a fost înregistrat un progres de 1.070 contracte de finanţare, în valoare totală de aprox. 2,4 miliarde euro (586 contracte de finanţare în valoare de 2 miliarde euro semnate în cadrul programelor operaţionale gestionate de MIPE)”, anunţă MIPE.  

De asemenea, ministerul pecizează că, începând cu luna aprilie 2022, progresul înregistrat privind plăţile totale efectuate către beneficiari este de aprox. 2,6 miliarde euro (1,7 miliarde euro în cadrul programelor operaţionale gestionate de MIPE). 

Cereri de rambursare de 377 milioane de euro în ultima săptămână 

De asemenea, MIPE anunţă că, la 9 septembrie 2022, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, a transmis Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor, spre certificare şi rambursare, o declaraţie de cheltuieli în valoare 231,86 milioane euro. 

”Până în prezent, pentru proiectele derulate prin acest program operaţional, Comisia Europeană a rambursat României 765,23 milioane euro, din totalul de 1,23 miliarde euro transmise spre decontare. Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor derulate prin Programul Operaţional Competitivitate”, a mai transmis ministerul.   

Tot la 9 septembrie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), a transmis Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor, spre certificare şi rambursare, o declaraţie de cheltuieli în valoare de 146,05 milioane de euro. În 2022, AM POIM a mai transmis declaraţii de cheltuieli în valoare totală de 1,45 miliarde de euro. 

 

 

Ultimele Articole