Pacienţii pot verifica furnizorii de servicii medicale

Potrivit acestuia, există obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a informa asiguratul asupra prestaţiilor medicale raportate în SIUI pe CNP-ul său într-o perioadă dată de către furnizorii serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

 

Orice asigurat care doreşte să afle raportările privitoare la serviciile medicale primite poate merge la casa de asigurări unde se află în evidenţă şi cu respectarea dreptului la confidenţialitate i se poate prezenta o fişă cu serviciile primite.

 

Preşedintele CNAS a menţionat că prin această măsură s-a pus în practică o prevedere din lege care avea doar o valoare teoretică: asiguratul, în calitate de contribuabil şi beneficiar, are acum posibilitatea de a verifica prestaţiile cu care este înregistrat în baza de date a sistemului de asigurări de sănătate.

 

Indirect, prin această măsură, s-a atras atenţia furnizorilor de servicii medicale că pot fi verificaţi chiar de către pacienţii pe care îi au în evidenţe.

 

Preşedintele CNAS a mai anunţat că s-a dispus verificarea la nivel naţional a modului de derulare a programului de diabet zaharat, punându-se accentul pe respectarea protocoalelor privind acordarea tratamentului, precum şi a dreptului de prescriere a medicamentelor specifice.

 

În legătură cu posibilitatea introducerii recunoaşterii psihologiei ca serviciu medical, acest lucru nu se va face ca atare, ci va fi considerat un serviciu conex, a mai spus acesta.

 

Contractul-cadru 2013-2014 este postat pe site-urile CNAS şi Ministerului Sănătăţii, el fiind similar cu cel de anul trecut, dar, în urma discuţiilor cu furnizorii de servicii medicale, în funcţie de propunerile agreate de ambele părţi, acesta va mai fi completat.

 

Referitor la bugetul pentru anul viitor, preşedintele CNAS a menţionat că acesta va fi aproximativ la fel ca cel de anul acesta.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri