x


  • EUR
    4.8732
    USD
    4.1013
string(8) "economie"

Poşta Română ar putea primi 6,28 milioane lei drept compensare pentru costul net pentru serviciul universal poştal din anul 2018

Autor: Money.ro | Sursa: news.ro | Publicat: 21.09.2020, 21:37

“ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poştal în anul 2018 cu suma de 6.285.244 lei, în urma cererii de compensare transmise de Compania Naţională Poşta Română (CNPR). Propunerea ANCOM are la bază o analiză complexă prin care autoritatea a constatat că, în anul 2018, costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul desemnat de serviciu universal poştal – CNPR şi poate fi compensat”, a informat luni autoritatea.

Propunerea ANCOM de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poştal în anul 2018 vine pe fondul restrângerii, prin efectul direct al legislaţiei primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri poştale în număr mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecţie socială.

Modificările legislative survenite la finalul anului 2016 sunt cele care au determinat şi compensarea costului net pentru anul 2017, Poşta fiind desemnată furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31 decembrie 2019.

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferenţa dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al furnizorului în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.  

Acesta reprezintă o sarcină injustă şi poate fi compensat doar în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiţii legate de nivelul rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi de pragul de materialitate în funcţie de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

“Datele şi ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia şi calculul efectiv al costului net, precum şi informaţiile suplimentare puse la dispoziţie de CNPR au fost analizate în detaliu de ANCOM, iar acolo unde a fost necesar autoritatea a efectuat ajustări asupra datelor şi calculului efectiv al valorii costului net. În urma analizei, ANCOM a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2018. Astfel, obligaţiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2018”, mai arată Autoritatea din Comunicaţii.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net înregistrat de Poşta Română în anul 2018 ca urmare a obligaţiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 16.278.484 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 6.285.244 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotărâre a Guvernului, prin utilizarea uneia dintre următoarele surse de finanţare: din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat; prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat.

Accesul la serviciul universal poştal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poştale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.

Proiectul de decizie privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal în anul 2018 poate fi consultat pe site-ul ANCOM. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 21 octombrie 2020.