Raportarea in SIM (Sistemul Integrat de Mediu)

Sistemul Integrat de Mediu este un instrument online care oferă acces la informații privind mediul, precum și la date și rapoarte referitoare la problemele de mediu din România. SIM este dezvoltat și menținut de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), și este destinat utilizării de către toți cei interesați de protecția mediului, cum ar fi autorități locale, companii și cetățeni.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale SIM este faptul că acesta oferă un nivel ridicat de transparență și accesibilitate a informațiilor privind mediul. Acesta este accesibil online, astfel încât oricine poate să acceseze informațiile și să le utilizeze în scopuri diverse. De asemenea, informațiile disponibile în SIM sunt actualizate anual, asigurând astfel faptul că utilizatorii au întotdeauna acces la cele mai recente date și informații.

Printre caracteristicile SIM se numără și posibilitatea de a vizualiza datele într-un mod ușor de înțeles și de a le exporta în diferite formate. Acest lucru face ca informațiile să fie mai ușor de utilizat și de interpretat de către autorități și de către alte entități implicate în protecția mediului.

Un alt beneficiu important al SIM este că acesta oferă posibilitatea de a urmări evoluția stării mediului în timp. Acest lucru este posibil datorită faptului că SIM stochează date istorice, care pot fi comparate cu cele actuale pentru a evalua progresele sau regresul în ceea ce privește protecția mediului.

SIM este, de asemenea, un instrument important pentru îmbunătățirea planificării și a deciziilor în domeniul mediului. Informațiile disponibile în SIM pot fi utilizate pentru a evalua impactul proiectelor asupra mediului și pentru a lua decizii mai bine informate în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.

Raportările în SIM sunt realizate la solicitarea autorităților locale privind protecția mediului, frecvența fiind în general anuală, iar specificul acestora variază în funcție de fiecare activitate în parte, de monitorizările factorilor de mediu efectuate și de actele de reglementare deținute. Obligația de a raporta anumite informații revine atât operatorilor economici cât și administrațiilor publice. Printre cele mai des întâlnite raportări se numără:

 • Managementul deșeurilor
 • Ambalajele introduse pe piața națională
 • Inventarul emisiilor
 • Emisii industriale:
  • Registrul European al Emisiilor și al Transferurilor de Poluanți (E-PRTR)
  • Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (IPPC)
  • Compuși Organici Volatili (COV)
  • Incinerare
 • Managementul uleiurilor industriale

Pentru a putea realiza raportările, este necesar ca operatorii/administrațiile să solicite crearea unui cont pentru fiecare punct de lucru deținut și apoi accesul la raportările conform legislației în vigoare și actelor de reglementare deținute în domeniul protecției mediului. Ulterior primirii aprobării accesului la raportări din partea Agenției pentru Protecția Mediului locală, se pot accesa secțiunile aferente și realiza raportările.

De asemenea, prin intermediul acestei platforme, operatorii economici au obligația de a solicita emiterea/actualizarea actelor de reglementare pentru propriile activități.

Această platformă va juca un rol din ce în ce mai important, mai ales având în vedere intenția de a digitaliza toate operațiunile instituțiilor locale, județene și naționale, precum și obligația României de a raporta din ce în ce mai multe informații către Uniunea Europeană și de a demonstra modul în care, la nivel național, se îndeplinesc diverse obiective pe termen scurt, mediu și lung în domeniul protecției mediului.

În concluzie, Sistemul Integrat de Mediu este un instrument esențial pentru protecția mediului și pentru îmbunătățirea calității vieții în România. Acesta oferă acces la o gamă largă de informații privind mediul, actualizate constant, și oferă posibilitatea de a urmări evoluția stării mediului în timp. De asemenea, SIM poate fi utilizat pentru a îmbunătăți planificarea și deciziile în domeniul mediului și pentru a îmbunătăți conformitatea cu reglementările privind mediul. Prin implicarea autorităților locale, a companiilor și a cetățenilor, SIM poate fi utilizat pentru a proteja mediul și pentru a promova dezvoltarea durabilă în România.

Stratos Management este o companie care oferă consultanță în domeniul protecției mediului și servicii de mediu pe întreg teritoriul României, printr-o echipă experimentată de specialiști de mediu. Prin serviciile de mediu oferite, Stratos Management asigură partenerilor săi respectarea obligațiilor ce le revin conform legislației de mediu și, în același timp, crește responsabilitatea față de mediu, astfel încât să asigure o economie și o societate sustenabilă. Pentru mai multe informații accesează site-ul: www.stratos.ro

Sursă foto: Sutterstock

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed