Schimbare majoră la Legea privind protecția copilului şi a disputelor din instanţă între părinţi


Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care clarifică conceptul de „înstrăinare părintească”, în contextul în care au crescut disputelor judiciare privind exercitarea în comun a autorității părintești.

Acest proiect de lege modifică și completează dispozițiile din Legea nr. 272/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Scopul acestui demers legislativ este de a defini noțiunea de înstrăinare părintească, de a stabili modalitățile de constatare a acesteia și efectele juridice ale constatării, în contextul creșterii numărului de dispute judiciare între părinți legate de exercitarea în comun a autorității părintești. De asemenea, proiectul propune instituirea de măsuri pentru păstrarea relațiilor personale dintre copii și părintele cu care aceștia nu locuiesc în mod constant, precum și stabilirea modului în care fiecare părinte va contribui la cheltuielile de creștere și educare ale copilului.

Proiectul de lege definește înstrăinarea părintească ca fiind o formă de violență psihologică în care unul dintre părinți sau alte persoane prevăzute de lege, intenționat sau asumat, generează, acceptă sau folosește o situație în care copilul dezvoltă reticență sau ostilitate nejustificate sau disproporționate față de oricare dintre părinți.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, modalități de intervenție pentru a preveni și remedia situațiile de înstrăinare părintească, inclusiv instituirea unor penalități pentru neexecutarea dispozițiilor legale privind stabilirea locuinței copilului sau programul de menținere a relațiilor personale cu acesta.

Aceste măsuri au ca scop asigurarea protecției și asistenței copiilor în exercitarea deplină a drepturilor lor, conform legislației în vigoare.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed