Simulare Bacalaureat 2024. Subiecte și bareme la Istorie

Simulare Bacalaureat 2024. Subiecte și bareme la Istorie. Continuă simularea pentru Bacalaureat 2024.

Marți, 5 martie 2024, elevii de la profilul uman susțin proba scrisă la Istorie. Menționăm că după ora 15.00, subiectele și baremele de la istorie vor fi publicate pe subiecte.edu.ro.

Acolo, elevii vor putea vedea ce subiecte s-au dat la Istorie, dar și cum artă baremul de corectare.

Amintim că elevii au dreptul să intre în sala de examen între orele 08.00 și 08.30, iar accesul este condiționat de prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului pentru identificare.

Simulare Bacalaureat 2024. Subiecte și bareme la Istorie

Proba începe la ora 09.00 și se desfășoară pe o perioadă de trei ore, începând de la momentul încheierii distribuirii subiectelor fiecărui elev.

Structura examenului la simulare este similară cu cea a examenului de Bacalaureat, cuprinzând trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte.

Toți elevii din clasele a XIIa și a XIIIa primesc aceleași subiecte. Referitor la modalitatea de corectare, lucrările elevilor vor fi scanate în clasă și apoi corectate digital, asigurând o eficiență sporită în procesul de evaluare.

După finalizarea scanării tuturor lucrărilor, asistenții le introduc întrun plic sigilat, păstrat în condiții de securitate până la finalul fiecărei probe. Rezultatele sunt încărcate în aplicația dedicată evaluării digitalizate.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, distribuirea lucrărilor către aceștia făcânduse în mod aleatoriu prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate. Diferențele semnificative de notare necesită reevaluarea lucrării de către alți doi profesori evaluatori.

Evaluarea se realizează pe baza baremului de evaluare și notare, iar media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator este calculată de aplicația informatică. Notele extreme sunt eliminate, iar nota finală se calculează pe baza celor două note centrale.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed