Transporturile vor 77,29 mil. lei în plus, de la buget, pentru plata datoriilor la infrastructura rutieră

„Având în vedere necesitatea plăţii datoriilor înregistrate aferente întreţinerii şi dezvoltării infrastructurii rutiere, precum şi obiectivelor de investiţii, data limită de tragere a creditelor externe şi stadiul de derulare şi încheiere a contractelor, se constată că este necesară suplimentarea sumelor aprobate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu valoarea de 77.292 mii lei, în principal pentru realizarea finanţării anumitor lucrări de importanţă majoră”se arată în nota de fundamentare a unui proiect de HG elaborat de MTI.

Potrivit proiectului de HG, elaborat de MTI neadoptarea prezentului proiect de Hotărâre de Guvern conduce, în fapt, la executarea silită a obligaţiilor de plată şi blocarea conturilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, companie de interes strategic naţional, care altfel nu îşi va mai putea realiza obligaţiile privind activităţile de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cu consecinţe deosebit de grave în asigurarea transportului rutier la nivel naţional, majorarea costurilor reprezentând penalităţi cauzate de depăşirea termenelor scadente.

Prezentul proiect de act normativ propune aprobarea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 77.292 mii lei, la capitolul 84.01 „Transporturi”, din care 10.992 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 30.346 mii lei la titlul „Alte transferuri” şi 35.954 mii lei la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

De asemenea, se creează condiţiile necesare pentru respectarea Acordurilor de Împrumut încheiate cu Instituţiile Finanţatoare Internaţionale, continuarea şi finalizarea unor lucrări şi pentru respectarea clauzelor contractuale privind decontările şi evitarea plăţii de penalităţi.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri