Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul. Află chiar acum ce criterii trebuie să îndeplinească copilul tău pentru a încasa o bursă școlară în 2022.

Potrivit informațiilor publicate de edu.ro, există mai multe criterii pe care un elev trebuie să le bifeze pentru a încasa o astfel de bursă. Mai exact, este vorba despre următoarele aspecte:

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

Art. 5. ̶ Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Art. 6. ̶ (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1).

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

Art. 7. ̶ Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8. ̶ (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

  • au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă

2 bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c).

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 10.

Art. 9. ̶ (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Burse școlare 2022. Cum se obțin și ce criterii trebuie să îndeplinească elevul

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Art. 10. ̶ Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed