Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului 

Persoanele care vor să aplice pentru indemnizația de creștere a copilului  este bine să știe înainte dacă se încadrează într-o astfel de categorie. Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului?

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale oferă toate informațiile referitoare la indemnizația de creștere a copilului.

Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului

Astfel, pot beneficia de indemnizația de creștere a copilului persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului.

Totodată, acestea beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile

Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed