Codul Muncii, noi schimbări în 2024. Angajaţii au primit în plus două zile libere


În 2024, Codul Muncii a suferit modificări semnificative, oferind angajaților două zile libere legale suplimentare și reducând intervalul de timp în care aceștia pot lua pauză.

Potrivit noilor dispoziții ale Codului Muncii, începând cu anul 2024, cetățenii români beneficiază de două zile libere adiționale în luna ianuarie, alături de cele trei deja existente. Din păcate, în acest an cele două zile libere au coincis cu weekend-ul, respectiv sâmbătă și duminică.

Astfel, zilele de 6 și 7 ianuarie s-au alăturat listei de sărbători legale în care nu se lucrează, împreună cu 1 și 2 ianuarie, precum și cu Ziua Unirii Principatelor Române de pe 24 ianuarie.

Noul Cod al Muncii actualizat impune și o reglementare pentru organizarea flexibilă a programului de lucru.

În ciuda acestor schimbări, este regretabil faptul că mulți angajați nu sunt conștienți de toate drepturile pe care le au.

Principalele drepturi ale angajaților, conform Codului Muncii din 2024, includ:

 • Dreptul la remunerarea muncii prestate;
 • Dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 • Dreptul la concediu de odihnă anual;
 • Dreptul la egalitate de tratament și șanse;
 • Dreptul la respectul demnității în muncă;
 • Dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 • Dreptul la acces la formare profesională;
 • Dreptul la informare și consultare;
 • Dreptul de a contribui la determinarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
 • Dreptul la protecție împotriva concedierii;
 • Dreptul la negocieri colective și individuale;
 • Dreptul de a participa la acțiuni colective;
 • Dreptul de a se afilia la un sindicat sau de a înființa unul;
 • Dreptul de a solicita transferul la un post vacant care oferă condiții de muncă mai bune, după încheierea perioadei de probă și minimum șase luni de vechime la același angajator.

În plus față de acestea, salariații pot beneficia și de alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă.

Pe lângă drepturi, Codul Muncii din 2024 enumeră și obligațiile angajaților, care includ:

 • Obligația de a îndeplini norma de muncă sau atribuțiile corespunzătoare fișei postului;
 • Respectarea disciplinei la locul de muncă;
 • Respectarea regulamentului intern, a contractului colectiv de muncă și a contractului individual de muncă;
 • Fidelitatea față de angajator în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • Respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor de serviciu;
 • Respectarea altor obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Avocatul Adrian Cuculis a subliniat într-o intervenție la Antena 3 CNN că există angajatori care abuzează de putere și nu respectă drepturile angajaților. Potrivit lui, modificările periodice ale Codului Muncii reflectă adaptarea la tendințele și realitățile sociale.

Printre drepturile esențiale, el consideră că protecția salariaților este deosebit de importantă, menționând că aceștia sunt avantajați în fața instanțelor. Totuși, el recunoaște că există cazuri în care concedierea poate fi justificată și că, în acele situații, angajatorii trebuie să fie tratați corect.

De asemenea, avocatul a evidențiat importanța dreptului angajatului de a fi despăgubit în caz de concediere, conform Cartei Europene Sociale. El a subliniat că există și posibilitatea de contestare a deciziilor angajatorului și de a face plângeri la instituțiile competente, în cazul nerespectării drepturilor sau condițiilor de muncă.

În final, el a menționat și cazuri de bullying la locul de muncă, evidențiind că instanțele pot interveni în astfel de situații pentru a asigura respectarea drepturilor și a demnității angajaților.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed