Deficitul bugetar a ajuns după două luni la 1,1% din PIB (VIDEO)

În acelaşi interval, veniturile bugetului general consolidat au fost de 25,2 mld.lei, fiind cu 3% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv -0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB.

În termeni nominali, impozitul pe profit a crescut cu 3,6% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce impozitul pe venit s-a micşorat cu 7,9% faţă de aceeaşi perioadă.
Veniturile din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, s-au redus cu 10,9% faţă de aceiaşi perioada a anului precedent, având o evoluţie diferenţiată, respectiv, în timp ce încasările din accize au crescut cu 210,3 milioane lei (+10,5%), cele din TVA s-au redus cu 1.264 milioane lei (-19%), acestea din urmă fiind influenţate si de majorarea sumelor restituite de la 1.415,7 milioane lei în 2009 la 1.659.5 milioane lei în 2010.

Cheltuielile bugetare au fost de 31,0 miliarde lei, înregistrând o creştere de 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 12,0% faţă de perioada similară a anului precedent, ca urmare a plăţii bunurilor şi serviciilor medicale ajunse la scadenţă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 0,7% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a celor patru zile de concediu fără plată efectuate, în luna decembrie 2009, de către personalul din sectorul bugetar, drepturile de personal acordate în luna ianuarie fiind aferente lunii decembrie.

Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 17,6% faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului precedent, cea mai mare creştere (133,3%) înregistrându-se la asigurările pentru şomaj.

Cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 13,0% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent ca urmare a creşterii în termeni nominali a deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare au fost în sumă de 2,8 miliarde lei, reprezentând 8,9% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat, respectiv 0,5% din PIB.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed