Elevii susţin, de luni, proba practică de calculator din cadrul bacalaureatului

Proba de calculator, ca şi celelalte probe orale sau practice ale bacalaureatului din acest an, nu se notează, elevii obţinând calificative şi certificate de competenţă care se ataşează notei finale de bacalaureat.

Susţinerea probei practice de calculator este obligatorie, însă elevul promovează indiferent de calificativul primit.

Conform modelelor de subiecte publicate de minister, la proba de evaluare a competenţelor digitale, subiectele vor include întrebări legate de localizarea unui director, utilizarea fişierelor de tip .doc, .xls şi .ppt, rolul programelor antivirus şi navigarea pe internet.

Proba de calculator este o noutate a acestui an, fiind introdusă între probele de bacalaureat de fostul ministru Ecaterina Andronescu. Pentru ca elevii să nu fie luaţi prin surprindere la examen, ministerul a organizat, la începutul acestui an, o simulare a probei, însă candidaţii nu s-au arătat prea interesaţi, două treimi dintre elevii de clasa a XII-a preferând să nu se prezinte la această pseudo-probă. Mai mult decât atât, aproape 9.000 de candidaţi dintre cei aproape 65.000 prezenţi au primit calificatiul de utilizator începător, ceea ce înseamnă că au obţinut mai puţin de 25 de puncte din maximum de 100. Altfel, la această probă nu au fost raportate probleme logistice grave, deşi în multe licee orarul examenului a fost decalat din cauza conexiunilor de server.

Examenul de bacalaureat a început pe 15 februarie cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmate, pentru elevii care au urmat liceul în limba maternă, de testarea acestor cunoştinţe. Din 31 aprilie şi până pe 4 mai va fi examinată, în acelaşi fel, cunoşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

La finalul clasei a XII-a, în cadrul bacalaureatului se vor susţine trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română (28 iunie), o probă obligatorie corespunzătoare profilului (30 iunie), matematică sau istorie, şi una la alegere (2 iulie), în funcţie de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie şi informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie şi filosofie.

Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris şi în limba maternă.

Ministrul în exerciţiu al Educaţiei, Daniel Funeriu, a propus, prin noua Lege a educaţiei, aprobată deja de guvern, înlocuirea probei scrise la alegere în funcţie de profil cu una transdisciplinară „care va face o trecere prin toate materiile de ştiinţe naturale, respectiv socio-umane”, după cum a precizat demnitarul. În plus, pentru elevii profilelor umaniste, la proba scrisă de istorie va fi reintrodusă ca alternativă geografia, aşa cum se întâmpla până la schimbările făcute în toamna anului trecut de Andronescu.

Din 2010, examenul naţional de bacalaureat va fi organizat în două sesiuni şi va consta în susţinerea a şapte probe: patru orale (sau de evaluare a diferitelor competenţe specifice) şi trei scrise. Elevii care studiază în una din limbile minorităţilor naţionale vor susţine cinci probe orale şi patru probe scrise.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed