AcasăEconomieMinisterul Energiei solicită celor interesaţi transmiterea de expresii de interes pentru proiecte...

Ministerul Energiei solicită celor interesaţi transmiterea de expresii de interes pentru proiecte de investiţii pentru centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine pe gaz, prin Fondul pentru Modernizare

“În vederea elaborării şi adoptării documentelor programatice necesare apelului/apelurilor ce va/vor fi lansate pentru selecţia proiectelor din cadrul acestui domeniu de investiţii ce vor beneficia de finanţare din Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei solicită celor interesaţi transmiterea de expresii de interes pentru proiecte de investiţii pentru centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine pe gaz (CCGT), conform modelului prezentat în anexa la acest anunţ”, informează Ministerul Energiei, referitor la Fondul pentru Modernizare.

Expresiile de interes vor fi transmise până în 5 august, ora 17,00, la adresa de email: .

”Menţionăm faptul că informaţiile au caracter informativ, fiind necesare scopului mai sus mentionat. Transmiterea expresiei de interes nu implică asigurarea finanţării acestui proiect din Fondul pentru modernizare”, arată Ministerul Energiei.

Guvernul a aprobat, în luna mai, Ordonanţa pentru funcţionarea Fondului pentru Modernizare, care are o valoare de aproximativ 13 miliarde de euro.

”Fondul de modernizare este alcătuit la nivelul Uniunii Europene din vânzarea a 2% din totalul certificatelor de emisie a gazelor cu efect de seră şi România are alocate 11,98% din totalul acestor certificate. În valoare absolută de certificate de CO2 sunt 2,2 milioane de certificate de CO2. La o medie a valorii certificatelor de CO2 vorbim de o valoare totală a Fondului de modernizare de aproximativ 13 miliarde euro, poate chiar mai mare, pe măsură ce valoarea certificatelor de CO2 va creşte”, spunea ministrul Energiei, Virgil Popescu, în luna mai.

Fondul pentru modernizare (“FM”) este un instrument nou de finanţare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziţii juste din punct de vedere social către o economie verde. Statele membre care, în anul 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la preţurile pieţei (în euro) sub 60 % din media Uniunii sunt beneficiare ale FM, respectiv: Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia. FM a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018.

Perioada de implementare a FM este 2021-2030.

FM vizează tranziţia către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investiţiilor în surse regenerabile de energie, reţelele de transport care să includă distribuţia energiei termice în zonele rezidenţiale şi comerciale, interconectări de reţele pentru transportul de electricitate şi gaze naturale, precum şi stocarea de energie, îmbunătăţirea eficienţei energetice în producerea de energie, inclusiv în sectoarele de transport, clădiri, construcţii, agricultură şi deşeuri şi pentru o tranziţie echitabilă în regiunile dependente de cărbune.

Ultimele Articole