Raportul Curţii de Conturi: Medicamente gratuite de 769.000 lei pentru pacienţi internaţi sau decedaţi

Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ), Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (CASMTCT) şi casele judeţene Brăila, Giurgiu, Harghita, Maramureş, Neamţ, Olt, Sălaj şi Tulcea au validat prescripţii medicale emise în 2011 pentru medicamente cu regim de compensare de 100%, fără existenţa scrisorilor medicale, unor pacienţi care figurează internaţi în spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatoriu, dar şi pe numele unor persoane decedate, în valoare de 769.000 lei, potrivit raportului.

 

Totodată, CASOPSNAJ, CASMTCT şi casele judeţene Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Neamţ au validat şi au decontat reţete în valoare de 911.000 de lei emise de medicii specialişti din ambulatoriu, spital, medici de familie în aceeaşi perioadă în care pacientul figurează în spitalizare continuă.

 

În acelaşi sens au operat CASOPSNAJ, CASMTCT şi casele Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Mehedinţi, Maramureş, Sălaj, validând şi decontând servicii medicale de 610.000 de lei pentru pacienţi internaţi în spitalizare continuă şi care au beneficiat şi de servicii medicale acordate şi în ambulatoriu.

 

Tot în 2011, casele de asigurări de sănătate din Dâmboviţa, Harghita, Maramureş şi Neamţ au decontat servicii medicale şi medicamente compensate în mod necuvenit unor persoane care nu îndeplineau condiţiile legale, beneficiind de pensii mai mari de 700 de lei, în sumă de 239.000 de lei.

 

De asemenea, CASOPSNAJ, CASMTCT şi casele judeţene Bistriţa-Năsăud, Covasna, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Tulcea, Sălaj, Vâlcea, Giurgiu, Olt au decontat nejustificat medicamente compensate în valoarea de 328.000 de lei unor pensionari care realizează venituri şi din alte surse.

 

Totodată, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Harghita a decontat nelegal unele servicii balneologice neexecutate şi a validat unele prescripţii medicale contrar prevederilor legale, în sumă de 95.000 de lei.

 

De asemenea, au fost înregistrate neregului prin acceptarea la plată a unor prescripţii medicale care nu prezentau confirmarea primirii medicamentelor de către asiguraţi, în valoare de 201.000 de lei.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed