Salariul minim va fi calculat diferit

Potrivit unui proiect de hotărâre anunțat de Guvern, salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi calculat în funcție de mai mulți factori economici și demografici, inclusiv rata anuală prognozată a inflației, Produsul Intern Brut (PIB) prognozat, populația ocupată prognozată și câștigul salarial mediu brut lunar prognozat. De asemenea, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi stabilit în raport cu un „nivel orientativ de 50%” din câștigul salarial mediu brut.

Conform documentului, salariul minim brut pe țară garantat în plată se va stabili sau actualiza în funcție de evoluția ratei inflației și a productivității muncii prognozate, utilizând următoarea formulă:

Potrivit acestei formule, după ajustarea salariului minim brut garantat în plată, se va calcula noul raport dintre salariul minim brut ajustat și câștigul salarial mediu brut prognozat. Valoarea obținută va fi comparată cu indicatorul de referință de 50% prevăzut la art. 164 alin. (4) pct. v din Codul muncii, care va fi modificat printr-un proiect de lege separat.

Proiectul prevede că procedura de stabilire a salariului minim va include următoarele etape:

  1. Modalitățile de stabilire și actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată.
  2. Criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim brut pe țară garantat în plată, care vor include cel puțin următoarele elemente: a. Puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții. b. Nivelul general al salariilor și distribuția acestora. c. Rata de creștere a salariilor. d. Nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.
  3. Indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor prevăzute la punctul 2.
  4. Setul de indicatori anuali pentru monitorizarea și evaluarea impactului asupra mediului economic și social.
  5. Modul de realizare a analizelor suport și de monitorizare a evoluției salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în funcție de nivelul orientativ de 50% al ponderii valorii salariului de bază minim brut în câștigul salarial mediu brut, considerat indicator de referință pentru evaluarea gradului de adecvare.

Dacă evoluția prognozată a ratei inflației pentru stabilirea salariului minim conform noii formule indică o modificare anuală mai mică de 1%, salariul minim brut garantat în plată va fi ajustat doar în funcție de creșterea productivității prognozate. În cazul în care atât rata inflației, cât și rata de creștere a productivității indică modificări anuale de sub 1%, salariul minim brut legal garantat în plată va rămâne la nivelul anului anterior.

În situația în care raportul dintre valoarea salariului minim brut garantat în plată prognozat conform formulei și câștigul salarial mediu brut lunar este mai mic de 50%, se poate negocia în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social o valoare care să țină cont de atingerea pragului de 50%.

În luna martie 2024, câștigul salarial mediu brut pe economie a fost de 8.502 lei, iar câștigul salarial net a fost de 5.185 lei. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat în repetate rânduri că Executivul intenționează să crească salariul minim la 3.700 de lei începând cu 1 iulie.

Cât a fost salariul mediu brut pe economie în luna martie 2024

Blocul Național Sindical (BNS) susține că formula propusă de Guvern nu respectă prevederile directivei europene privind salariul minim și că raportul salariu minim/salariu mediu de 50% nu este inclus în formula de calcul.

BNS consideră că, pentru a asigura că salariul minim acoperă nevoile lucrătorilor și ale familiilor acestora, nivelul acestuia ar trebui ajustat treptat pentru a atinge valoarea unui coș de bunuri și servicii agreat de toți partenerii sociali, atingând astfel 50% din salariul mediu pe țară, potrivit Profit.ro.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed