AcasăActualitateActe și documente necesare pentru obținerea de numere roșii/provizorii

Acte și documente necesare pentru obținerea de numere roșii/provizorii

Șoferii care și-au cumpărat o mașină nouă sau care au nevoie de numere provizorii până la înmatricularea unui vehicul, trebuie să prezinte mai multe documente. Află chiar acum ce acte și documente sunt necesare pentru obținerea de numere roșii/provizorii.

Potrivit site-ului oficial DRPCIV, cei care vor să obțină numere provizorii vor avea nevoie de:

Acte și documente necesare pentru obținerea de numere roșii/provizorii

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

6. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

7. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);

8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Ultimele Articole